Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

An examination of super resolution methods

Süper çözünürlük metodları üzerine bir inceleme

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 181062 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The resolution of the image is one of the main measures of image quality. Higherresolution is desired and often required in most of the applications, because higherresolution means more details in the image. The use of better image sensors and optics isan expensive and also limiting way of increasing pixel density within the image. The useof image processing methods, to obtain a high resolution image from low resolutionimages is a cheap and effective solution. This kind of image enhancement is called superresolution image reconstruction.This thesis focuses on the definition, implementation and analysis on well-knowntechniques of super resolution. The comparison and analysis are the main concerns tounderstand the improvements of the super resolution methods over single frameinterpolation techniques. In addition, the comparison also gives us an insight to thepractical uses of super resolution methods. As a result of the analysis, the criticalexamination of the techniques and their performance evaluation are achieved.

Summary:

Çözünürlük, imge kalitesi için ana ölçütlerden biridir. Yüksek çözünürlük, daha çokayrıntı demek olduğundan çoğu uygulamada istenmekte hatta gerekmektedir. Daha iyiimge algılayıcıları ve daha kaliteli optik teçhizatın kullanılması ise pahalı ve sınırlayıcıbir çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Ucuz ve etkili bir çözüm olması açısındandüşük çözünürlükteki imgelerden yüksek çözünürlükte imge elde edilmesi için görüntüişleme yöntemlerinin kullanılması önemlidir. Bu tür iyileştirme, süper çözünürlükteimge yapılandırılması olarak adlandırılmaktadır.Bu tez, iyi bilinen süper çözünürlük tekniklerinin tanım, uygulama vedeğerlendirilmeleri üzerinde yoğunlaşmıştır. Süper çözünürlük yöntemlerininkarşılaştırılması ve analizi, bu yöntemlerin interpolasyona dayalı tek imgeli iyileştirmeyöntemleri karşısındaki gelişmelerini anlamak açısından ön plandadır. Buna ek olarak,her yöntemin analizi ile kullanımsal yönden bir anlaşılırlık oluşmuştur. Bukarşılaştırmanın sonucunda teknikler üzerinde eleştirel bir inceleme yapılmış ve birbaşarım incelemesi gerçekleştirilmiştir.