Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı

An examination of Turkish insurance industry in light of information asymmetry

Bilgi asimetrileri kavramı ışığında Türk sigorta sektörünün bir incelemesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 161445 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT AN EXAMINATION OF TURKISH INSURANCE INDUSTRY IN LIGHT OF INFORMATION ASYMMETRY Aygen, Mehmet Fırat MBA, Department of Business Administration Supervisor : Assist. Prof. Dr. Adil Oran September 2005, 91 pages The objective of this study is to understand information asymmetry concept with its causes and consequences and its effects on insurance business especially in Turkey. Perfect markets, moral hazard, adverse selection, market signaling, and guarantee concepts are important to have a better examination of asymmetric information as a whole and there are many examples of these concepts faced in insurance sector. In order to have a closer look to Turkish insurance business, some insurance companies are chosen randomly and their general performance, types of information they demand their customers to give and the relation between them are studied. Consequently, it is seen that both companies and customers suffer from asymmetric information. However, there are, of course, some solution suggestions to decrease information asymmetry. A number of these solutions are easy to apply in Turkish market and some others are not that applicable. Therefore, it can be said that the important thing here is to find adaptable solutions not to lengthen the list and waste time by suggesting brilliant but useless ones. Keywords: Information asymmetry, insurance, Turkish Insurance Market. IV

Summary:

ÖZ BİLGİ ASİMETRİLERİ KAVRAMI IŞIĞINDA TÜRK SİGORTA SEKTÖRÜNÜN BİR İNCELEMESİ Aygen, Mehmet Fırat Yüksek Lisans, işletme Bölümü Tez Yöneticisi : Yrd. Doç. Dr. Adil Oran Eylül 2005, 91 sayfa Bu çalışmanın amacı bilgi asimetrileri kavramının neden ve sonuçları ile bir bütün olarak anlaşılması ve bu kavramın özellikle Türk Sigorta Sektörü üzerindeki etkilerinin incelenmesidir. Bu çalışma kapsamında bilgi asimetrileri kavramı ile Türkiye'de ve Dünya çapında sigorta sektörü derinlemesine anlatılmış, sigorta şirketlerinin bilgi edinme politikaları ve genel durumları ile bu iki değişkenin birbirleriyle olan ilişkilerini daha yakından incelemek amacıyla rastgele bazı sigorta şirketleri seçilmiş ve incelenmiştir. Buradan yola çıkarak, hem sigorta şirketlerinin hem de müşterilerin bilgi asimetrilerinden kötü yönde etkilendiği söylenebilir. Ancak, elbette asimetrik bilgiyi azaltmanın çeşitli yolları vardır. Bu yolların bazıları gerçekten Türk Sigorta Sektörü için gayet uygulanabilir olduğu halde bazıları ciddi anlamda araştırmalar gerektirir ki bunların uygulanması da bir o kadar zordur. Bu nedenle, önemli olanın çözüm yolları listesini genişletmek değil Türk Sigorta Sektörüne adapte edilebilecek olanları hayata geçirmek olduğu da bir gerçektir. Anahtar Kelimeler: Bilgi asimetrileri, sigorta, Türk Sigorta Sektörü.