Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Enformatik Enstitüsü / Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı

An experimental comparison of messaging protocols MQTT and COAP

MQTT ve COAP mesajlaşma protokollerinin deneysel bir karşılaştırması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 463658 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

As the attention towards to Internet of Things (IoT) increases recently, the need for the infrastructure that carries the communication between nodes, which have limited resources, also increases. The network beneath applications has direct effect on resilience of IoT environments. Due to the advances on mobile devices in terms of more powerful hardware, developers focused on mobile applications. However, solid network structures are needed for these applications. To match these needs several protocols are introduced. MQTT (Message Queue Telemetry Transport) and COAP (Constrained Application Protocol) are the most popular among messaging protocols. Although there are studies comparing these two protocols, they mainly focus on the network perspective. They cover mostly network traffic and load that protocols put on networks. Resource usages, especially on the nodes, are not examined thoroughly. Those studies only cover minimal traits and their test beds are minimalistic environments when it comes to investigate node's resource usages. Many applications need network communications. MQTT and COAP are possible candidates for networking. The amount of resource the protocols use might be the decisive factor. In this thesis a comparison between two prominent messaging protocols on common hardware and software setup is aimed. MQTT and COAP are compared under the metrics of energy consumption, memory and CPU resource usages, transfer delays and adaptation capabilities. In this study HL7 messages have been used as a data type in order to place a healthcare context in experiments.

Summary:

Son yıllarda Nesnelerin İnterneti'ne (IoT) olan ilginin artmasıyla sınırlı kaynaklara sahip düğümler arasındaki iletişimi sağlayan altyapıya duyulan ihtiyaç artmaktadır. Uygulamalar altındaki Ağ, IoT ortamlarının esnekliği üzerinde doğrudan etkiye sahiptir. Mobil cihazlardaki gelişmelere bağlı olarak (örneğin daha güçlü donanım), geliştiriciler mobil uygulamalara odaklandı. Bununla birlikte, dayanıklı ağ yapıları bu uygulamalar için gereklidir. Bu ihtiyaçları karşılamak için çeşitli protokoller getirilmiştir. Mesajlaşma protokolleri arasında MQTT (Message Queue Telemetry transport) ve COAP (Sınırlandırılmış Uygulama Protokolü) en popüler olanlarıdır. Bu iki protokolü karşılaştıran çalışmalar olsa da, bu çalışmalar çoğunlukla ağ trafiğini ve yükünü kapsamaktadır. Kaynak kullanımları, özellikle de nodlardaki kullanımlar yeterince araştırılmamıştır. Bu çalışmalar yalnızca baz seviyede özellikleri kapsamış ve nodların kaynak kullanımlarını araştırma noktasında ise minimalist düzeneklerde çalışılmıştır. Birçok uygulama ağ iletişimi gerektirir. MQTT ve COAP, ağ için olası adaylardır. Protokollerin tercihinde ne kadar kaynak kullandıkları karar verici etken olabilir. Bu tez çalışmasında; aynı donanım ve yazılım kurulumu üzerindeki iki önde gelen mesajlaşma protokolü arasındaki karşılaştırmanın yapılması amaçlanmaktadır. MQTT ve COAP, enerji tüketimi, bellek ve işlemci kaynak kullanımları, aktarım gecikmeleri ve uyarlama yetenekleri ölçütleriyle karşılaştırılacaktır. Bu çalışmada, deneylerde bir sağlık bağlamı yerleştirmek için HL7 mesajları veri türü olarak kullanılmıştır.