Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Enformatik Enstitüsü / Bilişsel Bilim Anabilim Dalı

An experimental investigation of change blindness by group eye tracking paradigm

Değişim körlüğünün grup göz izleme paradigmasında deneysel araştırması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 507278 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The group effect refers to a decline in vigilance when an individual is in a social, group setting. Due to a diluted risk of being preyed upon and a higher number of group members that can detect a predator, members are less alert when they are in a group. The present study investigates if such an effect can be observed in human participants in a simple change detection task by employing group eye tracking (GET) paradigm. For this end, the visual phenomenon of change blindness is explored. In a within-subjects experiment, participants attempted to find if a change has been made to a stimulus they have previously seen. The same task was performed twice, once alone and once in a group of three while their eye movements were recorded with an eye tracker. Results of eye movement analysis show that, during the visual search for a change, eye movements are significantly slower when the participants are in groups (p < .01). The findings indicate that this effect may be related to a decline in vigilance and the group effect.

Summary:

Grup etkisi, uyarana karşı tetiktelik durumunun (tetiktelik) birey sosyal bir grup ortamında bulunduğunda azalması anlamına gelir. Avlanılma riskinin azalması ve grupta bir yırtıcıyı saptayabilecek daha fazla üye olması sebebiyle, grup halinde canlılar daha az dikkatli olur. Bu çalışma, Grup Göz İzleme paradigmasını kullanarak, böylesi bir etkiyi insan katılımcılarla ve basit bir değişiklik saptama deneyinde gözlemlemeye çalışmaktadır. Bu amaçla, değişim körlüğü olgusu araştırılmıştır. Denek-içi bir deney tasarımında, denekler daha önce gördükleri görsel bir uyaranda değişiklik olup olmadığını bulmaya çalışmıştır. Aynı deneyi bir kez tek başlarına, bir kez de üç kişilik bir grup halinde tamamlayan katılımcıların göz hareketleri göz izleme ile kayıt edilmiştir. Göz hareketleri analizinin sonucu, değişikliği arayan katılımcıların göz hareketlerinin grup içindeyken anlamlı derecede daha yavaş olduğunu ortaya koymuştur (p<.01). Bulgular bu etkinin grup etkisi ve tetiktelikteki bir düşüşle ilişkili olabileceğini göstermektedir.