Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

An experimental study into bearing of rigid piled rafts under vertical loads

Rijit kazıklı radyelerin düşey yükler altında taşıması üzerine deneysel bir çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 177409 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In this study, the load bearing behavior of piled raft foundations is investigated performing laboratory and field tests. Piled raft foundation of a multi storey building was also instrumented and monitored in order to study the load sharing mechanism of piled raft foundations.A small reinforced concrete piled raft of 2.3 m square supported by four mini piles at the corners was loaded and contribution of the raft support up to 41 % of the total load was observed. The soil was stiff fissured Ankara clay with no ground water.A building founded on a piled raft foundation was instrumented and monitored using earth pressure cells beneath the raft during its construction period. The foundation soil was a deep graywacke highly weathered at the upper 10 m with no ground water. The proportion of load that was carried by the raft was 21 to 24 % of the total load near the edge and 44 to 56 % under the core.In the laboratory tests, model aluminum piles with outer\inner diameters of 22\18 mm and a length of 200 mm were used. The raft was made of steel plate with plan dimensions of 176 mm x 176 mm and a thickness of 10 mm. The model piles were instrumented with strain gages to monitor pile loads. Model piled raft configurations with different number of piles were tested. The behavior of a single pile and the plain raft were also investigated. The soil in the model tests was half and half sand ? kaolinite mixture.It has been observed that when a piled raft is loaded gradually, piles take more load initially and after they reach their full capacity additional loads are carried by raft. The proportion of load that was carried by the raft decreases with the increasing number of piles and the load per pile is decreased. Center, edge and corner piles are not loaded equally under rafts. It has been found that rafts share foundation loads at such levels that should not be ignored.

Summary:

Bu çalışmada, laboratuvar ve saha deneyleri yapılarak, kazıklı radye temellerin yük taşıma davranışı incelenmiştir. Ayrıca, kazıklı radye temellerin yük paylaşım mekanizmasını inceleyebilmek için çok katlı bir binanın kazıklı radye temeli gözlem aletleriyle donatılmış ve gözlemlenmiştir.Köşelerinde dört mini kazıkla desteklenen, bir kenarı 2.3 m olan kare şeklinde küçük bir betonarme kazıklı radye yüklenmiş ve toplam yükün %41'ine radye desteğinin katkısı gözlenmiştir. Zemin fisürlü katı Ankara kilidir ve yeraltı suyu yoktur.Kazıklı radye temel üzerine oturan bir bina, radye altında zemin basınç ölçerler kullanarak donatılmış ve inşaatı süresince gözlemlenmiştir. Temel zemini üstteki 10 m' de çok ayrışmış, derin grovaktan oluşmaktadır ve yeraltı suyu yoktur. Radye tarafından taşınan yük oranı, kenarda toplam yükün %21-24'ü ve çekirdeğin altında ise %44-56'sı kadar olmuştur.Laboratuvar deneylerinde, dış çapı 22 mm, iç çapı 18 mm ve uzunluğu 200 mm olan model aluminyum kazıklar kullanılmıştır. Plan boyutları 176 mm x 176 mm ve kalınlığı 10 mm olan radye, çelik plakadan imal edilmiştir. Model kazıklar, kazık yüklerini ölçebilmek için, birim deformasyon ölçerlerle donatılmıştır. Değişik sayıda kazıktan oluşan model kazıklı radye grupları test edilmiştir. Tek bir kazık ve tek radye davranışı da ayrıca incelenmiştir. Model deneylerde kullanılan zemin, yarı yarıya kum-kaolinit karışımıdır.Kazıklı radye temel kademeli olarak yüklendiğinde, başlangıçta kazıkların daha fazla yük aldığı ve tam kapasitelerine ulaştıktan sonra ek yüklerin radye tarafından taşındığı gözlenmiştir. Radye tarafından taşınan yük oranı artan kazık sayısıyla azalmakta ve kazık başına düşen yük azalmaktadır. Radye altındaki merkez, kenar ve köşe kazıklar eşit olarak yüklenmemektedir. Radyelerin temel yüklerini göz ardı edilemeyecek seviyelerde paylaştığı bulunmuştur.