Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Enformatik Enstitüsü / Bilişsel Bilim Anabilim Dalı

An experimental study on abstract anaphora resolution in Turkish written discourse

Türkçe yazılı söylemde soyut artgönderimsel ifadeler üzerine deneysel bir çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 313590 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This thesis provides an experimental approach to abstract anaphora resolution inTurkish written discourse. The core of this work consists of identifying variousmanifestations of abstract anaphoric expressions ?bu vs. bu durum, bu olay, bu iş,bu gerçek (bu as the bare abstract object anaphor vs. bu+label abstract anaphors)-in Turkish discourse, and investigating whether any difference is observed in theirprocessing. To this end, two offline experiments are conducted with human subjects,and the results indicate that label anaphors, compared to the bare anaphor bu, have atendency to disambiguate the antecendent in some cases.

Summary:

Bu tez, yazılı Türkçe söylemde soyut artgönderimsel ifadelerinçözümlenmesine bilişsel ve deneysel bir bakış açısı sunmaktadır. Çalışmanın temelini,çeşitli soyut artgönderimsel ifadelerin -bu ile bu durum, bu olay, bu iş, bu gerçek(yalın bir şekilde bu soyut artgönderimsel ifadesiyle, yine soyut birartgönderimsel ifade olan bu+ad) ifadelerinin- Türkçe yazılı söylemdeki çeşitligösterimlerini belirlemek, ve çözümlenirken herhangi bir farklılık gözlemlenipgözlemlenmediğini incelemek oluşturmaktadır. Bu amaçla, insanlar üzerinde2 adetdeney yapılmıştır. Sonuçlar, bu+ad biçimindeki soyut artgönderimsel ifadelerin,yalın bu artgönderimsel ifadelerine kıyasla, bazı durumlarda gönderimde bulunduklarıifadelerdeki belirsizliği giderdiklerini göstermektedir.