Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Havacılık ve Uzay Mühendisliği Anabilim Dalı

An experimental study on boundary layer separation control over S809 airfoil using synthetic jet actuators

Sentetik jet kullanarak S809 kanat kesiti üzerinde sınır tabakası ayrılması kontrolünün deneysel incelenmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 338578 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This thesis presents the results of an experimental study that investigates the effect of periodic excitation from individually controlled synthetic jet actuators on the separated shear layer and wake of a model wing that has S809 airfoil profile. The synthetic jet array consists of three individually controlled synthetic jet actuators driven by piezoelectric diaphragms located at 28% chord location near the middle of the span of the blade. In the first part of the study, hot wire and surface pressure measurements are conducted without synthetic jet actuators as a baseline case at Reynolds numbers, namely 2.3x105, 3.4x105 and 5.1x105, at zero angle of attack. The objective is to resolve the size and characteristics of separated shear layer and wake. Afterwards, the effect of the synthetic jet actuators on the separated shear layer and wake is investigated at 2.3x105 Reynolds number at zero angle of attack. Results show that periodic excitation from the synthetic jet actuators is effective in eliminating laminar separation bubble. In addition, this study provides information about flow physics related to the interaction between the synthetic jet flow and the adverse pressure gradient laminar boundary layer.

Summary:

Bu çalışma, bireysel kontrol edilen sentetik jet mekanizmasının ürettiği periyodic salınımların S809 kanat kesidi üzerinde sınır tabaka ayrılmasına ve kuyruk arkasında kalan kısıma etkisini deneysel olarak incelenmesinin sonuçlarını sunmaktadır.Piezoelektrik diyaframlar ile çalıştırılan, bireysel olarak kontrol edilen ve toplam 3 adet olan sentetik jet dizisi kanadın ortasına ve kanat genişliğinin %28?ine konumludur. Çalışmanın ilk kısmında sıfır hücum açısında ve 2.3x105,3.4x105 ile 5.1x105 Reynolds sayılarında referans değerleri için hot wire ve yüzey basınç ölçümleri yapılır. Bundaki amaç sınır tabaka ayrımının ve kanadın kuruk arkasında kalan akışın büyüklüğünü ve özelliklerini belirlemektir. Daha sonra, sıfır hücum açısında ve 2.3x105Reynolds sayısında, sentetik jetin sınır tabakası ayrılması üzerine ve kanadın kuruk arkasında kalan akışa olan etkisi incelenir. Sonuçlar sentetik jetlerin laminar akım boncuğunun yok edilmesinde etkili olduğunu göstermektedir. Ek olarak, bu çalışma sentetik jetlerin ters basıç gradyanı altındaki sınır tabaka ile olan etkileşimi hakkında da bilgi sunmaktadır.