Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Bölümü

An experimental study on static and dynamic behaviour of model pile foundations

Model kazıklı temellerin statik ve dinamik davranışı üzerine deneysel bir çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 381027 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

When the subsoil beneath a structure is weak to carry the loads from the superstructure, use of piled foundations is one of the widely employed alternatives. These types of foundations may also be subjected to transient or cyclic lateral loads arising from earthquake, wind, etc. Detailed case histories of dynamically loaded pile foundations are not too many in the literature. In this study, a series of static cyclic horizontal load tests and 1-g shaking table tests on various model foundations, such as piled raft, pile group, full raft, small raft, capped pile and single pile were performed in dry sand. In dynamic tests, the response of the pile foundations was investigated under cyclic loadings with variable frequencies. After testing stage, finite element software, PLAXIS 3D was used for few setups to have a deeper understanding of the behavior of the piled raft. The results showed that the raft has a significant effect on reducing the settlements and transmitting vertical load through the raft which causes stress increment in the soil. This stress increment causes to increase the amount of load carried by piles. Also, the behavior of the piled raft is affected considerably by the interaction of the piles and the raft, which leads to the conclusion that it is not plausible to assess the behavior of the piled raft by examining the components individually.

Summary:

Bir yapının oturduğu zeminin yapıdan gelecek düşey yükleri taşıma açısından yetersiz olduğu durumlarda, kazıklı temel kullanımı yaygın bir alternatiftir. Ayrıca, bu tip temeller deprem, rüzgâr gibi geçici ya da tekrarlı yatay etkilerden dolayı yüklemelere de maruz kalabilirler. Kazıklı temellerin dinamik yükler altındaki davranışını anlayabilmek için gereksinim duyulan zemin-kazık yapılarının dinamik tepkileri konusunda mevcut vaka analizleri sayısı literatürde çok fazla değildir. Bu çalışmada, kuru kum içerisinde bulunan temel modelleri; kazıklı radye, grup radye, radye temel, tekli ve radyeli kazık için yatay yükleme ve 1-g sarsma tablası deneyleri yapılmıştır. Dinamik deneylerde kazıklı temel modelinin farklı frekanslara sahip sinüs dalgaları altındaki sismik tepkileri araştırılmıştır. Test aşamasından sonra, kazıklı temel davranışını daha detaylı anlamak amacıyla sonlu elemanlar yazılımı, PLAXIS 3D kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, oturmaları azaltmada ve uygulanan düşey yükleri zemine iletmede radyenin belirgin bir etkisi bulunmaktadır. Zemine iletilen düşey yükler, zeminde gerilim artışına neden olmaktadır, bu gerilim artışı da kazıkların taşıdığı yük miktarını artırmaktadır. Ayrıca, kazıklı temel davranışını kazıkları ve temeli ayrı ayrı inceleyerek tahmin etmek gerçekçi bir yaklaşım değildir, çünkü kazıklı temellerin davranışı, kazık ve radye etkileşiminden fazlasıyla etkilenmektedir.