Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Bölümü

An experimental study on the stability of Eastern Black Sea Coastal Highway defense structures

Doğu Karadeniz Sahil Yolu kıyı koruma yapılarının denge durumlarının model deneyleriyle araştırılması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 143330 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Coastal regions are extensively utilized by constructing coastal structures and facilities, as a result of the economical potential they offer. In designing and construction of coastal structures, it is important to achieve an optimum design satisfying both the stability and the engineering economy requirements effectively, regarding the natural balance of the coastal region. In this study, first step model tests on the stability of the coastal protection structures of Eastern Black Sea Highway Project under construction, proved that the structure is not stable and safe under severe wave action. As an innovative approach, using Van der Meer's approach and berm design guidelines alternative cross sections were generated. In the second step of the model studies, 8 different models were constructed using a model scale of 1/31.08 and they were tested both for breaking and non breaking waves. The experiments took place in the Coastal and Harbor Engineering Laboratory of the Middle East Technical University, Civil Engineering Department. The newly designed and optimized berm type structure was proved to be successful and economical.Keywords: Rubble Mound Coastal Defense Structures, Damage, Stability Tests, Berm, Armor Layer

Summary:

Kıyı alanları çok önemli ekonomik kaynaklara sahip oldukları için, özel kıyı yapılan inşa edilerek kullanılırlar. Bu yapların tasarımında ve inşasında, en uygun ve ekonomik kesitlerin oluşturulabilmesi ve tasarlanan yapıların doğayla uyumlu şekilde çalışabilir nitelikte olması çok önemlidir. Bu çalışmada ilk olarak, Doğu Karadeniz Sahil Yolu Projesi'nde şu an kullanılmakta olan koruma yapısı kesitleri test edilmiş, deneyler sonucunda bu kesitlerin denge ve güvenlik gereksinimlerini karşılayamadıkları görülmüştür. Yenilikçi bir yaklaşımla, çok yeni bir tasarım metodu olan "Van Der Meer metodu" ve topuk tasarım klavuzları kullanılmış, seçilen pilot bölge için yeni alternatif kesitler tasarlanmıştır. Model çalışmalarının ikinci aşamasında, 8 farklı model, 1/31.08 ölçeğiyle inşa edilmiş ve bu modeller kınlan ve kırılmayan dalga etkileri altında test edilmişlerdir. Deneyler, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Kıyı ve Liman Mühendisliği Laboratuvan'nda gerçekleştirilmiştir. Yeni tasarlanan ve kullanım için en uygun hale getirilen ekonomik kesit denge testlerinde başarılı bulunmuştur.Anahtar sözcükler: Taş Dolgu Kıyı Koruma Yapılan, Hasar, Denge Deneyleri, Topuk, Anroşman