Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

An explatory case study of English language teachers with study abroad experiences: Intercultural communicative competence related perceptions and implications

Kısa süreli yurtdışı tecrübesi olan İngilizce öğretmenleri üzerine irdeleyici bir durum çalışması: Kültürlerarası iletişim becerisiyle ilgili algıları ve uygulamaları

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 379915 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Study abroad opportunities in pre-service language teacher training programs aim to give teacher candidates a chance to improve their intercultural communicative competence (ICC) by developing personal and professional relationships. This study investigated the effectiveness of the sojourn experiences of a group of language teachers on their ICC development and teaching practices. Nine English language teachers working at a private university in Ankara, Turkey, participated in the project. Data were collected via a background questionnaire, semi-structured face-to-face interviews, and classroom observations. The results achieved in this study were: 1) The definitions of ICC and interculturally competent speaker were derived; 2) the importance of ICC for language teachers and language learners was highlighted; 3) possible classroom applications of and skills associated with ICC knowledge were identified; and 4) possible problems related to the curriculum, materials, student-profile, and classroom activities of the institution where the participants worked were recognized. Keywords: Intercultural Cultural Competence; ICC; Study Abroad Programs

Summary:

İngilizce öğretmenlerinin en büyük sorumluluklarından biri de dilin gramer yapısının yanı sıra dilin iletişimsel işlevlerinin de başarılı bir şekilde öğretilmesidir. Bu sorumluluğu yerine getirmek için, ilk olarak İngilizce öğretmenlerinin kendilerinin kültürlerarası iletişim becerilerini geliştirmeleri (ICC), İngilizceyi iletişim sırasında etkili bir biçimde kullanmaları gerekmektedir. İngiliz Dili Öğretimi programları sırasında bulunulan değişim programları, İngilizce öğretmen adaylarına İngilizcenin kullanıldığı ülkelerde bulunma şansı sağlayarak, adayların İngilizceyi kişisel ve mesleki alanlarda kullanmalarına imkân vererek, onlara ICC gelişimleri için olanak sağlar. Bu çalışma bir grup İngilizce öğretmenin Erasmus ve Comenius deneyimlerinin, adayların ICC gelişimleri ve programların kişisel, sosyal, dil gelişimi ve profesyonel açıdan hayatlarına etkilerini içermektedir. Katılımcılar lisans eğitimleri sırasında Erasmus ya da Comenius deneyimine sahip olan ve çalışmanın yapıldığı süreçte Ankara'da bir vakıf üniversitesinde İngilizce okutmanı olarak çalışan öğretmenlerden oluşmaktadır. Veriler katılımcılarla yapılan detaylı mülakatlar ve sınıf gözlemlerinden elde edilmiştir. Erasmus ve Comenius programlarına katılımın pedagojik etkileri, değişim programlarının öğretmenlerin ICC gelişimi ve bu becerinin meslek gelişimine sağladığı faydalar, ve karşılaşılan problemler ve olası çözümler tartışılmıştır. Çalışmanın sonucunda, öğretmenlerin ICC becerisine sahip olduğu ve bunun ingilizce öğretmenleri ve öğrencileri için gerekli bir edinim olduğunu düşündükleri bulunmuştur. Bunun yanı sıra müfredatın, öğrencilerin dil seviyesi ve motivasyonlarının, sınıf içi aktivite ve kullanılan materyallerin uygun olmadığı öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu tarafından belirtilmiştir. Bu nedenden dolayı, müfredatın yeniden gözden geçirilmesi ve kültür eğitimini mümkün kılabilecek, geliştirebilecek metaryellerin hazırlanması gerektiği sonucuna varılmıştır. Anahtar Kelimeler: Kültür, Erasmus, Comenius, Dil Öğretimi