Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

An exploration of the extent, use and success in the application of building information modelling (BIM) in the Turkish construction sector

Türk inşaat sektöründe yapı bilgi modellemesi (YBM) uygulamalarının yaygınlığı ve uygulamalardaki başarı düzeyleri üzerine bir inceleme

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 528375 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Building Information Modeling (BIM) has emerged as a modern tool that can solve many challenges in the construction industry. Many companies in the construction sector have seen BIM as a modern tool and process, but for some firms, the use of BIM has generated some set of question: what is BIM? Is BIM a tool or a process? Which types and sizes of firms can benefit from the BIM? What is the effect of Building Information Modelling (BIM) on project delivery in terms of the key criteria of project success; cost, quality and time? These questions form part of the bases of this Master's thesis. The main aim of this Master's thesis is to explore the effect of Building Information Modelling (BIM) on the delivery of construction projects in Turkey in terms of the key criteria for project success, cost, quality and time. This study examined the Turkish construction firms that could be included in the group of early adopters and practitioners of BIM and investigated the effects of their performance in terms of cost, delivery time and quality in the years following the adoption of BIM practices by their firms. Then again, an investigation of the extent of the applications of the BIM in the Turkish construction sector was explored. Lastly, for the last ten years, the construction projects implemented by the BIM applications were also examined. The data was collected through interviews from Building Information Modeling researchers and Building Information Modeling experts in Turkish Construction Sector who are the early adopters of Building Information Modeling. The findings of the research show that; there are successful projects executed via Building Information Modeling with a lot of impacts despite the adoption challenges of Building Information Modeling.

Summary:

Yapı Bilgi Modellemesi (YBM), inşaat sektöründeki birçok zorluğun üstesinden gelebilecek modern bir araç olarak ortaya çıkmıştır. İnşaat sektöründe birçok firma YBM'yi modern bir çalışma sistemi olarak görmüş ve YBM araçlarını kullanmıştır; ancak bazı firmalar için YBM bir takım soru işaretleri oluşturmuştur: YBM nedir? YBM bir araç mı yoksa bir süreç midir? Hangi tür ve boyutta firmalar YBM'den yararlanabilirler? Bu yüksek lisans tezinin içeriği belirtilen sorular üzerinden sekilenmiştir. Bu çalışmada, YBM'yi öncelikli olarak benimseyen ve uygulayanlar grubuna dâhil edilebilecek olan Türk inşaat firmalarını incelenmiş ve aynı firmaların YBM uygulamalarını edindikten sonraki yıllarda performanslarının maliyet, teslimat süresi ve kalite açısından ne ölçüde değiştiği araştırılmıştır. Bu araştırmanın öncelikli amacı, Yapı Bilgi Modellemesinin Türkiye'deki inşaat projelerinin maliyet, teslimat süresi ve kalite kriterleri açısından başarı elde etmede etkili olup olmadığının incelemesidir. Çalışmanın sağlayacağı ikinci kazanım ise, YBM'nin Türk inşaat sektöründeki uygulamalarının yaygınlığı ve kapsamı üzerine araştırmalar olmuştur. Son on yılda YBM sisteminin uygulandığı inşaat projeleri incelenmiş ve YBM'nin bu projelerin başarı ile tamamlanmasına maliyet, teslimat süresi ve kalite açısından ne derece fayda sağladığı araştırılmıştır. Veriler, Yapı Bilgi Modellemesi (YBM) araştırmacıları ve YBM uzmanlarının görüşmeleriyle elde edilmiştir. Araştırma bulguları, YBM'nin benimseme zorluklarına rağmen büyük bir başarı gösterdiğini ortaya koymuştur.