Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı

An extensible security infrastructure for the secondary use of electronic health records in clinical research

Elektronik sağlık kayıtlarının klinik araştırmalarda ikincil kullanımı için genişletilebilir güvenlik altyapısı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 338481 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In order to facilitate clinical research studies re-using Electronic Health Records (EHR) has a great potential. Besides interoperability, safeguarding the security and privacy of the medical data in the context of secondary use for clinical research is one of the most important challenges in this respect. In order to ensure that the clinical information is shared among EHR systems and clinical research systems in an ethical and safe way, there needs to be standards-based and adaptable security and privacy mechanisms that can be used by both clinical care and clinical research parties in an interoperable manner by taking into account policies, consent and use agreements of the participating parties. In this thesis, an extensible security infrastructure has been developed that supports re-use of the EHRs for strengthening the post-approval drug safety studies in the area of clinical research. This work involves the implementation of the security architecture, including novel data protection mechanisms applied to the queried clinical instances as well as additional security services compatible with standard profiles that guarantees the safe use of EHRs for the clinical research studies. In conformance to the selected standards, guidelines, and well-accepted methodologies, this thesis has addressed to find a balance between the privacy concerns for the use of personal data and the requirements of clinical research environments that aim to serve to the public good. In this respect, flexible security architecture is designed and made configurable for the Data Protection Offices of EHR sources according to their preferences.

Summary:

Klinik araştırma çalışmalarını kolaylaştırmada Elektronik Sağlık Kayıtlarının (ESK) yeniden kullanılması büyük bir potansiyele sahiptir. Birlikte çalışabilirlik yanında, klinik araştırmalar için ikincil kullanımda tıbbi verilerin güvenlik ve gizliliğini korumak bu alandaki en önemli sorunlardan biridir. Klinik bilginin ESK sistemleri ve klinik araştırma sistemleri arasında etik ve güvenli bir şekilde paylaşılmasını sağlamak amacıyla, klinik bakım ve klinik araştırma partileri tarafından kullanılabilen standartlara dayalı, birlikte çalışabilen ve uyarlanabilir güvenlik ve gizlilik mekanizmaları olması gereklidir. Bu tez kapsamında, klinik araştırma alanında pazar sonrası ilaç güvenliği çalışmalarını güçlendirmek amacıyla ESK?ların yeniden kullanımını destekleyen genişletilebilir bir güvenlik altyapısı geliştirilmiştir. Bu çalışma, sorgu sonucu olarak alınan klinik örneklere uygulanan yeni veri koruma mekanizmaları ile birlikte standart profillere uygun ek güvenlik servislerini kapsayarak ESK'ların klinik araştırma çalışmalarında güvenli kullanımını garanti etmektedir.