Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

An FPGA based BLDC motor control system

FPGA tabanlı fırçasız doğru akım motor kontrol sistemi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 305763 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In this thesis, position and current control systems for a brushless DC (Direct Current) motor are designed and integrated into one FPGA (Field Programmable Gate Array) chip. Experimental results are obtained by driving the brushless DC motors of Control Actuation System of a guided missile. Because of their high performance, brushless DC motors are widely used in Control Actuation Systems of guided missiles. In order to control the motor torque, current controller is designed and implemented in the FPGA. Position controller is designed to fulfill the position commands. A soft processor in the FPGA is used to connect and configure the current controller, position sensor interfaces and communication modules such as UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) and Spacewire. In addition; position controller is implemented in the soft processor in the FPGA. A FPGA based electronic board is designed and manufactured to implement control algorithms, power converter circuitry and to perform other tasks such as communication with PC (Personal Computer). In order to monitor the behavior of the controllers in real time and to achieve performance tests, a graphical user interface is provided.

Summary:

Bu tezde fırçasız doğru akım motoru için pozisyon ve akım kontrol sistemleri tasarlanmış ve alan programlanabilir kapılar dizisinde (FPGA) çalıştırılmıştır.Deneysel sonuçlar güdümlü bir füzenin kanat tahrik sistemindeki fırçasız doğru akım motorları kontrol edilerek elde edilmiştir. Fırçasız doğru akım motorları yüksek performanslarından dolayı güdümlü füzelerin kanat tahrik sistemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Motor torkunu kontrol etmek için akım kontrolcü tasarlanmış ve alan programlanabilir kapılar dizisinde (FPGA) çalıştırılmıştır. Sonra pozisyon komutlarını yerine getirmek için pozsiyon kontrolcü tasarlanmıştır.Akım kontrolcü, pozisyon algılayıcı arayüzü ve haberleşme modüllerini (UART, Spacewire) birbirine bağlamak ve modülleri konfigüre etmek için alan programlanabilir kapılar dizisinde yazılımsal işlemci kullanılmıştır. Buna ek olarak pozisyon kontrolcü yazılımsal işlemci üzerinde çalıştırılmıştır. Kontrol algoritmalarını, güç çevirici devresini çalıştırmak ve kullanıcı bilgisayarı ile haberleşmek için alan programlanabilir kapılar dizisi tabanlı bir elektronik kart tasarlanmış ve üretilmiştir. Kontrol algoritmalarının davranışlarını gerçek zamanlı izlemek için ve performans testlerini gerçekleştirebilmek için bir kullanıcı arayüz programı hazırlanmıştır.