Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Bölümü

An implicit one-line numerical model on longshore sediment transport

Kıyı boyu katı madde taşınımı üzerine örtülü yöntemle yapılan ve tek çizgi teoremine dayanan sayısal model

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 201702 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalısmada, açık yöntemle gelistirilmis ?Kıyı-Yapı Etkilesimi? (CSI) sayısal modelinde degisiklikler yapılarak, mahmuzların, T-mahmuzların ve açık deniz dalgakıranlarının varlıgında, rüzgar dalgaları sonucu olusan kıyı boyu katı madde tasınımının neden oldugu kıyı çizgisi degisimlerini belirleyen, örtülü yöntem yaklasımının kullanıldıgı ?Uyarlanmıs Kıyı-Yapı Etkilesimi? (CSIM) sayısal modeli gelistirilmistir. Sayısal modelde, dalga verisinin derin denizden belirlenmis bir referans derinligine dönüstürülmesiyle elde edilen temsili dalga verisinin kullanılmasıyla yapı etkisi altında kıyı çizgisi degisimleri hesaplanmaktadır. Kıyı yapılarının korunumlu bölgelerindeki kırılma ve sapma olayları, açık deniz dalgakıranları için sapma katsayılarının vektörel olarak toplanmasıyla, T-mahmuzlar içinse T-mahmuzun kıyıya dik kısmının sınır olarak tanımlanması sonucu yapının her iki tarafındaki kıyı çizgisi degisimlerinin ayrı ayrı tanımlanmasıyla açıklanmıstır. Sayısal model (CSIM), Kızılırmak nehir agzının Karadeniz'e döküldügü yer olan Bafra Deltası'na uygulanan örnek bir çalısmayla test edilmistir. Sayısal model benzetimleri model sonuçlarının saha ölçümleriyle nitelik olarak uyumlu oldugunu göstermistir. Anahtar Kelimeler: Kıyı boyu katı madde tasınımı, Tek çizgi teoremi, Kıyı çizgisi degisimi, Temsili dalga verisi, Kıyı yapıları

Summary:

In this study, a numerical model ?Modified Coast-Structure Interaction Numerical Model? (CSIM) is developed with an implicit approach to determine the shoreline changes due to wind wave induced longshore sediment transport under the presence of groins, T-groins and offshore breakwaters by making modifications on the explicit numerical model ?Coast-Structure Interaction Numerical Model? (CSI). Using representative wave data transformed to a chosen reference depth from deep water, numerical model (CSIM) simulates the shoreline changes considering structure interference. Breaking and diffraction within the sheltered zones of coastal structures defined for offshore breakwaters by using vectorial summation of the diffraction coefficients and as for T-groins shore-perpendicular part forms a boundary to define the shoreline changes seperately at two sides of the structure. Numerical model, CSIM is tested with a case study by applying in Bafra Delta, Kızılırmak river mouth at Black sea coast of Turkey. Numerical model simulations show that model results are in good agreement qualitatively with field measurements. Key Words: Longshore Sediment Transport, One-line Theory, Shoreline Change, Representative Wave Data, Coastal Structures