Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Bölümü

An improved finite grid solution for plates on generalized foundations

Genişletilmiş temeller üzerine oturan plaklar için geliştirilen bir sonlu ızgara çözümü

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 153351 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT AN IMPROVED FINITE GRID SOLUTION FOR PLATES ON GENERALIZED FOUNDATIONS KARAŞIN Abdulhalim Ph.D., Department of Civil Engineering Supervisor: Prof. Dr. Polat GÜLKAN Co-Supervisor: Prof. Dr. Mehmet UTKU January 2004, 167 pages In many engineering structures transmission of vertical or horizontal forces to the foundation is a major challenge. As a first approach to model it may be assumed that the foundation behaves elastically. For generalized foundations the model assumes that at the point of contact between plate and foundation there is not only pressure but also moments caused by interaction between the springs. In this study, the exact stiflhess, geometric stiflhess and consistent mass matrices of the beam element on two-parameter elastic foundation are extended to solve plate problems. Some examples of circular and rectangular plates on two-parameter elastic foundation including bending, buckling and free vibration problems were solved by the finite grid solution. Comparison with known analytical solutions and other numerical solutions yields accurate results. Keywords: Winkler Foundation, Plates on Generalized Foundation, Bending, Free Vibration, Buckling, Finite Grid Solution in

Summary:

ÖZ GENELLEŞTİRİLMİŞ TEMELLER ÜZERİNE OTURAN PLAKLAR İÇİN GELİŞTİRİLEN BİR SONLU IZGARA ÇÖZÜMÜ KARAŞIN Abdulhalim Doktora, İnşaat Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Prof Dr. Polat GÜLKAN Ortak Tez Yöneticisi: Pro£ Dr. Mehmet UTKU Ocak 2004, 167 sayfa Birçok mühendislik yapılarında yatay ve dikey yüklerin zemine aktarılması önemli bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Genelleştirilmiş zemin modellerinde plak ve zemin arasındaki temas noktasında sadece basınç değil aynı zamanda yayılı momentlerin de olduğu göz önüne alınmaktadır. Bu çalışmada iki parametreli elastik zeminlerle taşınan kiriş elemanları için bulunan rijitlik matrisleri geliştirilerek plakların ızgara şeklinde modellenmesi sağlanmıştır. Bu modelleme ile iki parametreli zeminlere oturan plaklar için bir sonlu ızgara çözümü geliştirilmiştir. Bu sayısal metot ile zeminin süreksiz ve gelişigüzel değişimi gibi parametrik değişimlerin bulunması halinde de uygulanabilir olması önemli bir avantajdır. Bu metot kullanılarak çeşitli sınır ve yükleme tiplerine sahip, eğilme, burkulma ve serbest titreşim dahil dairesel ve dikdörtgen plak problemleri çözümlerinde makul sonuçlar elde edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Winkler Zemini, Genelleştirilmiş Zeminde Plak problemleri, Dairesel Plak, Dikdörtgen Plak, Eğilme, Burkulma, Serbest Titreşim, Sonlu Izgara Çözümü iv