Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı / Telekomünikasyon Mühendisliği Bilim Dalı

An improvement of doa estimation on rfid systems

Rfıd sistemlerinde doa kestiriminin iyileştirilmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 307027 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In this thesis, a set of studies related to 2-D direction finding system which is designed for localizing passive RFID tags is included. This system consists of antenna array, reader and data collector devices. Because of the tag?s being passive, it uses the power of the incoming request signal which is transmitted by the dipole antenna connected to the reader to prepare a response and communicate with the system. This response is collected by the data collector device and sent to the personal computer. It is processed with Direction of Arrival estimation algorithm written in MATLAB and the localization of the tag in 2-D is found. The context of the thesis can be listed as follows: recalibration of the array cheaply and easily, localization of passive tags in multipath environment and proposition of applying a post-processing algorithm which is commonly used in radio astronomy imaging to the direction finding system.

Summary:

Bu tez çalışmasında, pasif RFID etiketlerinin 2-boyutta yerlerinin tespit edilmesi için geliştirilmiş sistemle yapılan çalışmalara yer verilmektedir. Bu sistem anten dizisi, okuyucu ve veri toplama cihazlarından oluşmaktadır. Sistem ve etiketin haberleşmesi, çalışmada kullanılan etiket pasif olduğundan okuyucuya bağlı bir dipol antenden yayılan işaretle gönderilen sorgu paketine, etiketin kendisine gelen dalgadan aldığı güçle cevap hazırlayıp göndermesi şeklinde olur. Cevap işareti anten dizisiyle alınıp veri toplama cihazından geçtikten sonra bilgisayara ulaşır. Bilgisayarda MATLAB program diliyle yazılmış algoritmayla işlenir ve etiketin yeri tespit edilir. Tez kapsamında yapılan çalışmalar anten dizisinin kolay ve ucuz bir şekilde tekrar kalibre edilmesi, yansımalı ortamda pasif etiketlerinin doğru bir şekilde yerlerinin belirlenmesi ve son olarak radyoastronomik görüntülemede kullanılan CLEAN algoritmasının uygulanmasının yer tespit etme algoritmasında karşılaşılan bazı problemlerin çözümü olarak sunulması olarak sıralanabilir.