Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Enformatik Enstitüsü / Bilişim Sistemleri Bölümü

An information security framework for web services in enterprise networks

Kurum ağlarında web servisleri için bir bilgi güvenliği çerçevesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 379857 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Web Service, an open standard based on existing Internet protocols, provides a flexible solution to web application integration. It provides faster, more practical and more effective way of solutions for the organizational structures. Online shopping, billing, reservation and other way of standards provided to people mostly depend on web services. On the other hand, it provides corporate identity and functionality of an organization. Since the importance and the necessity of the web services increase day by day, the level of criticality also increases in the same level. In the meanwhile, the necessary measurements are to be taken into account in order to provide 7/24 productivity. Such measurements includes several subjects from the load testing to effective coding for best service. However, cyber security attacks, one of the most important issues nowadays are the root cause in order to take vital measurements. Preventing web services from these cyber security attacks requires several aspects from different perspectives including network-based security, protocol-based security, signature-based security and other types of control mechanisms. In this study, an information security framework has been proposed in order to define the complete security aspects of a web service of an enterprise network. Within this framework, a sample information security modeling for a web service has been presented with respect to the several types of attacks. The mentioned modeling has been tested and measured for pre-defined and specified scenarios.

Summary:

Varolan internet protokolleri bazlı web servisi web uygulama entegrasyonuna esnek bir çözüm sağlamaktadır. Bu da organizasyonel yapılarda daha hızlı, daha pratik ve daha efektif çözüm yolları sağlamaktadır. İnsanlara sağlanan çevrimiçi alışveriş, fatura ödeme, rezervasyon ve diğer standartlar neredeyse tamamen web servislerine dayanmaktadır. Diğer taraftan kurumsal kimlik, organizasyon fonksiyonalitesini sağlar. Web servislerinin önemi ve gerekliliği gün geçtikçe arttığı için, aynı şekilde kritikliği de artmaktadır. Bu arada, 7/24 üretimin sağlanabilmesi açısından gerekli önlemler göz önünde bulundurulmaktadır. Bu önlemler en iyi hizmet açısından yük testinden efektif kodlamaya kadar bir çok konuyu içermektedir. Buna rağmen, günümüzün en önemli konularından biri olan siber saldırılar hayati önlemlerin alınması için kök nedendir. Siber saldırılardan web servislerini korumak ağ bazlı, protokol bazlı, imza bazlı güvenliği ve diğer kontrol mekanizmalarını içeren birçok durumu gerektirmektedir. Bu çalışmada, bir işletme ağında bulunan web servisinin bütün güvenlik durumunun sağlanılması için bir bilgi güvenliği çerçevesi önerilmiştir. Bu çerçevede bir çok çeşit siber saldırı göz önünde bulundurularak bir bilgi güvenliği modellemesi sunulmuştur. Belirtilen modelleme önceden belirlenmiş spesifik senaryolara istinaden test edilmiş ve sonuçları paylaşılmıştır.