Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Kültürel Mirası Koruma Bilim Dalı

An inquiry into the accessibility of archaeological sites for people with physical disabilities

Fiziksel engelli bireylerin arkeolojik alanlara erişimi üzerine bir araştırma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 542512 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The conservation of cultural heritage is globally regarded as a necessity, and directly emphasized in the international and national documents in a lawful manner. However, the accessibility to heritage places for people with disabilities has become today's common problem which requires a sensitive approach to overcome by means of some design related standardizations and new technologies. According to statistical data, there are 8.5 million people with disabilities that is nearly 13 percent of Turkey's population. This thesis is prepared with the purpose of enhancing awareness about the problems of accessibility in archaeological sites. It is emphasised that how "accessibility" is a concept closely linked to valorisation of place, being both an instrument and an integral part, and therefore as a fundamental step in the processes of conservation of cultural heritage. In this sense, this study aims, first, to identify the conditions that limit the involvement of people with disabilities in archaeological sites, and further try to develop some design and organisational guiding strategies to overcome accessibility problems of people with physical disabilities in these sites. The study contains two main parts; one of them brings together the principles and approaches set out in the international literature on conservation and disability and then evaluates the selected case studies, the other part deals how design, organisational and the manegerial process should be addressed in order to increase an awareness to solve accessibility problems within the conservation context. Labraunda Ancient City, is a well-preserved and precious site that contains natural and cultural values. but However, this site is also one of the most problematic locations in terms of accessibility in Anatolia. The site is selected as a case area to evalute the the guiding strategies developed in the study. Finally, this resarch is concluded with principles, strategies and actions to ensure the accessibility of archaeological sites to people with physical disabilities without damaging the sites spiritual meaning.

Summary:

Kültürel mirasın korunması dünya çapında bir gereklilik olarak görülmekte ve uluslararası ve ulusal belgelerle doğrudan doğruya vurgulanmaktadır, ancak gündemin önemli sorunlarından biri olarak engelli insanların miras alanlarına erişilebilirliği, zorunlu standartlar ve yeni teknolojilerle desteklenmesi gereken hassas bir konudur. İstatistiksel verilere göre, ülkemizde nüfusun yaklaşık yüzde 13'ünü oluşturan 8,5 milyon engelli insan vardır ve kesin bir rakam söylemek imkânsız olsa da, şu anda bu sayının dünya çapında bir milyara ulaştığı tahmin edilmektedir. Bu bağlamda tez, geçmişimizin sosyal, kültürel ve tarihi değerlerine tanıklık etmek ve bilgi edinmek için bizi ortak bir kimlik altında toplayan en önemli miras alanlarımızdan olan arkeolojik alanlarin ruhunu korurken fiziksel engelli insanlar tarafından erişilebilirliğini sağlamak için bilinç ve bilginin arttırılması amacıyla hazırlanmıştır. "Erişilebilirliğin", hem bir araç hem de ayrılmaz bir parça olarak yerin değeri ile yakından ilişkili bir kavram olduğunu ve bu nedenle kültürel mirasın korunması süreçlerinde temel bir eleman olduğunu vurgulamaktadır. Bu bağlamda, bu araştırma, engelli insanların arkeolojik alanlara katılımını sınırlandıran engelleri tanımlamayı, toplumun bu önemli kesiminin ihtiyaçlarını dikkate alarak sorumlu kuruluşların ve kural koyucuların dikkatine sunacak rehber ilkeler yaratmayı amaçlamaktadır. Çalışma iki ana bölümden oluşmaktadır; ilk kısımda, uluslararası literatürde koruma ve sakatlık ile ilgili ilkeleri ve yaklaşımları bir araya getirilmekte ve seçilen örnek çalışmalar değerlendirilmekte, ikinci kısımda ise bir arkeolojik alanın yönetimsel açıdan koruma bağlamında erişilebilirliğın sağlanması için izlenecek yol ve stratejiler belirlenmektedir. Doğal ve kültürel değerleri içinde barındıran, ancak Anadolu'daki erişilebilirlik açısından en sorunlu yerlerden biri olan çok iyi korunmuş ve kıymetli bir alan olan Labraunda Antik Kenti, belirlenen kriterleri somutlaştırarak diğer alanlar için örnek olması için çalışma alanı olarak seçilmiştir. Bu araştırma, arkeolojik alanların fiziksel ve ruhani değerlerini korurken fiziksel engelli kişiler tarafından erişilebilirliğini sağlamak için ilke, strateji ve eylemlerle sonuçlandırılmıştır.