Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Ürünleri Tasarımı Anabilim Dalı

An inquiry into the attitudes of small and medium sized enterprises operating in the Turkish packaging industry towards sustainable design

Türkiye'de ambalaj sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükte işletmelerin sürdürülebilir tasarıma karşı tutumları üzerine bir araştırma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 251707 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In this study the obstacles, motivations and action drivers to sustainable product design in SMEs is analyzed. Data is collected by means of interviews, using a semi-structured questionnaire which is addressed to 21 SMEs which are operating in packaging sector in Turkey. This study mainly aims to help the implementation of the sustainable product design in SMEs in Turkey. Analysis of the attitudes towards sustainable product design of SMEs will help us to generate new methods for integrating sustainable product design into business structure. On the basis of findings, approach of SMEs to the sustainable product design issue is mostly spontaneous and unconscious. Solutions of the companies for the environmental problems are related mostly with waste management. In brief, the term sustainable product design is a new phenomenon and still in the transition phase in Turkey.

Summary:

Bu çalışmada, KOBİ'leri sürdürülebilir ürün tasarımı konusunda engelleyen ve varsa teşvik eden etmenler olup olmadığı araştırılmıştır. Bilgiler görüşmeler yoluyla çift aşamalı anketler vasıtasıyla, Türkiye'de ambalaj sektöründe faaliyet gösteren 21 KOBİ'den toplanmıştır. Bu araştırma, sürdürülebilir ürün tasarımının KOBİ'lere entegrasyonu için kılavuz görevi görmeyi amaçlamaktadır. KOBİ'lerin sürdürülebilir tasarıma karşı davranışlarını incelemek sürdürülebilir ürün tasarımının entegrasyonunu kolaylaştıracak yeni yöntemler geliştirmemize yardımcı olacaktır. Elde edilen bulgulara göre, sürdürülebilir ürün tasarımı KOBİ'lerde genellikle rastlantısal ve bilinçsizce yapıldığı saptanmıştır. Bu konuya duyarlı olan firmaların çözümleri ise çoğunlukla atık yönetimi ile sınırlı kalmıştır. Özetle, sürdürülebilir ürün tasarımı konusunun Türkiye'de hala yeni ve geçiş aşamasında bir olgu olduğu görülmektedir.