Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe Anabilim Dalı

An inquiry into the disputable position of imagination in Kant's philosophy

Kant?ın felsefesinde imgelemin tartışmalı konumuna yönelik bir inceleme

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 321046 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

My thesis aims to delve into Immanuel Kant?s formulation of the faculty of imagination in his Critique of Pure Reason and Critique of the Power of Judgment. In relation to the First Critique, it specifically concerns the relation of the ?mysterious? function of imagination to the object and its representation as one of the fundamental steps of the emergence or production of theoretical knowledge. As regards the Third Critique, it scrutinizes the relation of imagination to reflective, as opposed to determinative, judgment and seeks to specify its role in aesthetic appreciation and artistic creativity. The thesis first provides us with a background to Kant?s philosophy, delineating the specific issues at hand and briefly introducing important Kantian fundaments, along with imagination, by making use of secondary literature. It then views imagination as has been theorized throughout the history of philosophy up until the age of Enlightenment and examines Kant?s two Critiques with a focus on imagination. Thirdly, it evaluates the aspects of Kantian imagination through the works of scholars whose differing interpretations are compared and disputed. Taking mainly the discussions of the previous chapter into account, the conclusion chapter constitutes my own interpretation of the disputes and possible solutions related to the imagination within the broader frame of Kantian philosophy.Keywords: Kant, imagination, theoretical knowledge, aesthetic judgment, reason

Summary:

Tezim, Saf Aklın Eleştirisi ve Yargı Gücünün Eleştirisi adlı yapıtlarında Immanuel Kant'ın imgelem yetisini formule edişini araştırma konusu olarak belirlemiştir. Saf Aklın Eleştirisi bağlamında, teorik bilginin üretiminin ortaya çıkmasında temel adımlardan biri olarak imgelemin ?gizemli? fonksiyonunun, nesneye ve nesnenin tasarımına ilişkisini ele alır. Yargı Gücünün Eleştirisi bağlamındaysa, imgelemin, belirleyici yargıya karşıt olarak düşünümsel yargıyla ilişkisini irdeler ve imgelemin rolünü estetik takdir ve sanatsal yaratıcılık anlamında belirlemeye çalışır. Tez, öncelikle bize Kant'ın felsefesinin bir arka planını sunar; bunu yaparken de belirli konuları niteler ve ikincil literatürü kullanarak imgelemle birlikte Kant'ın önemli temellerini takdim eder. Sonrasında, Aydınlanma Çağı'na kadar felsefe tarihinde kuramsallaştığı haliyle imgeleme bakar ve Kant'ın iki eleştirisini imgelem odaklı olmak üzere inceler. Üçüncü olarak Kant'ta imgelemin yönlerini, değişen yorumları kıyaslanıp karşılaştırılan uzmanların yapıtları vasıtasıyla değerlendirir. Bir önceki bölümde yer alan tartışmaları dikkate alan sonuç bölümü ise, Kant felsefesinin daha geniş çerçevesinde imgelemle ilgili uyuşmazlıklar ve olası çözümlere yönelik kendi yorumlarımdan oluşur.Anahtar kelimeler: Kant, imgelem, teorik bilgi, estetik yargı, akıl