Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Ürünleri Tasarımı Anabilim Dalı

An inquiry on sustainability and consumption through single-use disposable products

Tek kullanımlık kullan-at ürünler üzerinden sürdürülebilirlik ve tüketim incelemesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 474901 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The research area of this study is sustainability, material culture, and sustainable consumption, and in this context it deals with the example of single-use disposable products. This thesis aims to explore the reasons for and implications of widespread use of single-use disposable products (SUDPs) in terms of sustainable consumption; to understand the underlying patterns of and challenges for responsible consumers` experiences with SUDPs; and to investigate how responsible consumers relate themselves to these products. The research carried out for this study is designed as qualitative, and content analysis is used as the main analysis method. Data collection is made through a survey carried out among responsible consumers on SUDPs with 191 participants from Turkey, followed by in-depth interviews with 16 people sampled among the survey participants. A similar survey was held in Japan with 160 participants, followed by a second survey held with six participants. The findings indicate that participants consider beverage packaging, plastic bags, and food packaging to be among the most problematic SUDPs, and plastics as the most problematic SUDP material due to ecological considerations. The continuing demand for hygiene, comfort, convenience, speed and mobility serve as persuasion and pretext for using SUDPs. The study reveals the gap between value and behavior regarding environmental issues as a major problem and challenge related to SUDPs, which means that environmental values do not always reflect onto peoples' behavior. Another challenge is that participants often complain about a lack or insufficiency of alternatives for SUDPs. The thesis concludes with suggestions of possible solutions for decreasing the use of SUDPs.

Summary:

Bu çalışmanın araştırma alanı sürdürülebilirlik, maddi kültür ve sürdürülebilir tüketimdir; ve bu bağlamlarda tek kullanımlık kullan-at ürünler örneğini ele almaktadır. Araştırmanın amacı, tek kullanımlık kullan-at ürünlerin yaygın kullanımının sürdürülebilir tüketim açısından nedenlerini ve yansımalarını araştırmak; sorumlu kullanıcıların tek kullanımlık kullan-at ürünlerle olan deneyimlerinde davranış biçimlerini ve yaşadıkları çelişkileri anlamak; ve sorumlu kullanıcıların bu tip ürünlerle nasıl bir ilişki kurduğunu incelemektir. Bu çalışma niteliksel araştırma olarak tasarlanmış olup, içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Bu çalışmadaki verinin toplanması birinci olarak, Türkiye'den 191 katılımcı ile sorumlu kullanıcılara yönelik tek kullanımlık kullan-at ürünler üzerine bir anketi içermektedir, ikinci olarak anketi cevaplayanlardan 16 katılımcı örneklem olarak seçilip, ayrıntılı görüşme gerçekleştirilmiştir. Benzer bir anket çalışması Japonya'da da 160 katılımcı ile yürütülmüştür, ve bu çalışmayı altı kişiyle yapılan ikinci bir anket izlemiştir. Çalışmanın sonucunda, ekolojik açıdan en çok sorunlu olarak görülen tek kullanımlık kullan-at ürünlerin içecek ambalajları, plastik poşetler ve gıda ambalajları olduğu ortaya çıkmıştır; ve en çok sorun olarak algılanan malzeme ise plastiktir. Hijyen, rahatlık, konfor, hız, ve devingenlik için devam eden talebin, tek kullanımlık kullan-at ürünlerin kullanımı için ikna aracı ve bahane olarak iş gördüğü anlaşılmıştır. Bu tez, tek kullanımlık kullan-at ürünlere ilişkin sorunların ve zorlukların önemlilerinden biri olarak çevre konularıyla ilgili değer ve davranış arasındaki boşluğu göstermiştir, bu da çevresel değerlerin kişilerin davranışlarına her zaman yansımadığı anlamına gelmektedir. Katılımcıların sıklıkla ifade ettikleri bir diğer zorluk ise tek kullanımlık kullan-at ürünlerin alternatiflerinin eksikliği ya da yetersizliğidir. Tek kullanımlık kullan-at ürünlerin kullanımının azaltılmasına yönelik olası çözüm önerileri ile çalışma sonuçlanmaktadır.