Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe Bölümü / Felsefe Anabilim Dalı

An inquiry on Wittgenstein's conception of meaning

Wittgenstein'ın anlam kavramı üzerine bir sorgulama

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 217800 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This study aims at investigating Wittgenstein?s conception of meaning. In this sense, philosopher?s early and later periods will be examined. Key notions of Wittgenstein?s philosophy of language, picture theory of meaning, language-game, rule following, Private Language Argument and his assertion that `meaning is use? will be analyzed. Out of this analysis, Wittgenstein?s answer to the following basic question will be sought: How is meaning derived in a language? The outcome of this query will be comparatively read with four linguistic theories so as to position Wittgenstein?s conception of meaning with regard to the linguistic turn. As a result of this, it will be argued that Wittgensteinian meaning can be regarded as the very first step of post-structural understanding of meaning and discourse theory.

Summary:

Bu çalışma Wittgenstein'ın anlam kavramını soruşturmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda, filozofun erken ve geç dönemleri incelenecektir. Wittgenstein'ın dil felsefesinin anahtar kavramları resim anlam teorisi, dil oyunu, kurallara uyma, Özel Dil Tartışması ve ?Anlam kullanımdır? savı analiz edilecektir. Bu analizin sonucu olarak Wittgenstein'ın şu temel soruya cevabı aranacaktır: Bir dilde anlam nasıl türer? Bu sorgunun neticesi dört farklı dil kuramıyla karşılaştırmalı okunarak Wittgenstein'ın anlam kavramı dilsel dönüşüme göre konumlandırılacaktır. Bunun sonucunda, Wittgensteincı anlamın post-yapısal anlam anlayışının ve söylem kuramının erken bir ilk adımı olduğu iddia edilecektir.