Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi / Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Bölümü

An integer programming based algorithm for the resource constrained project scheduling problem

Kaynak kısıtlı proje çizelgeleme problemi için tamsayı programlama tabanlı bir algoritma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 170816 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT AN INTEGER PROGRAMMING BASED ALGORITHM FOR THE RESOURCE CONSTRAINED PROJECT SCHEDULING PROBLEM İsmet Esra Büyüktahtakın M. S. in Industrial Engineering Supervisor: Assoc. Prof. Osman Oğuz January 2005 In this thesis, we study the problem of scheduling the activities of a single project in order for all resource and precedence relationships constraints to be satisfied with an objective of minimizing the project completion time. To solve this problem, we propose an Integer Programming based approximation algorithm, which has two phases. In the first phase of the algorithm, a subproblem generation technique and enumerative cuts used to tighten the formulation of the problem are presented. If an optimal solution is not found within a predetermined time limit, we continue with the second phase that uses the cuts and the lower bound obtained in the first phase. In order to evaluate the efficiency of our algorithm, we used the benchmark instances in the literature and compared the results with the best known solutions available for these instances. Finally, the computational results are reported and discussed. Keywords: Project Management, Scheduling, 0-1 Integer Programming m

Summary:

ÖZET KAYNAK KISITLI PROJE ÇİZELGELEME PROBLEMİ İÇİN TAMSAYI PROGRAMLAMA TABANLI BİR ALGORİTMA İsmet Esra Büyüktahtakın Endüstri Mühendisliği, Yüksek Lisans Tez Yöneticisi: Doç. Dr. Osman Oğuz Ocak 2005 Bu tezde, bir projenin faaliyetlerini tüm kaynak ve ön ilişkiler kısıtlayıcılarını sağlayacak ve projenin bitiş zamanım enazlıyacak şekilde çizelgeleme problemini çalıştık. Bu problemi çözmek için iki fazlı tamsayı programlama tabanlı bir yaklaşıklama algoritması önerdik. Algoritmanın ilk fazında alt problem üretme tekniği ve problem formulasyonunu sıkılaşurmak için kullanılan birerleyici kesmeler sunulmuştur. Önceden belirlenmiş bir zaman limiti içinde eniyi çözüm bulunamaması halinde, ilk fazda üretilmiş kesmeleri ve alt sının kullanan ikinci faza geçilir. Algoritmamızın etkinliğini değerlendirebilmek amacıyla literatürdeki denektaşı niteliğindeki problemleri kullandık ve sonuçlan bu problemlerin mevcut en iyi çözümleriyle kıyasladık. Son olarak, hesaba dayalı sonuçlara ve değerlendirmelere yer verilmiştir. Anahtar Kelimeler: Proje Yönetimi, Çizelgeleme, 0-1 tamsayılı programlama iv