Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Bölümü

An integrated inventory control and vehicle routing problem

Bütünleşik bir envanter kontrol ve araç rotalama problemi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 167162 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT AN INTEGRATED INVENTORY CONTROL AND VEHICLE ROUTING PROBLEM Solyalı, Oğuz M.Sc, Department of Industrial Engineering Supervisor: Asst. Prof. Dr. Haldun Sural August 2005, 98 pages In this study, we consider a logistics system, in which a single supplier delivers a product to multiple retailers over a finite time horizon. Supplier decides on the amount to order in each period and services retailers facing deterministic dynamic demand via a fleet of vehicles having limited capacity. Each retailer has specific rriinimum and maximum levels of inventory in an order-up-to level inventory policy setting. The problem is to simultaneously determine the quantity of product to order to the supplier, retailers to be visited, the quantity of product to be delivered to retailers and routes of vehicles in each period so as to minimize system-wide costs. We present a mathematical formulation for the problem, for which we develop several Lagrangian relaxation based solution procedures providing both upper and lower bounds to the problem. We implement these solution procedures on test instances and present the results. Computational study shows that our solution procedures generate good feasible solutions in reasonable time. Keywords: Inventory Routing Problem, Order-up-to Level Inventory Policy, Lagrangian Relaxation IV

Summary:

ÖZ BÜTÜNLEŞİK BİR ENVANTER KONTROL VE ARAÇ ROTALAMA PROBLEMİ Solyalı, Oğuz Yüksek Lisans, Endüstri Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Y. Doç. Dr. Haldun Süral Ağustos 2005, 98 sayfa Bu çalışmada bir tedarikçinin tek ürünü perakendecilere bir planlama ufku boyunca dağıttığı bir lojistik sistem ele alınmıştır. Tedarikçi her dönem ne kadar mal sipariş edeceğine karar vermekte ve deterministik dinamik taleple karşılaşan perakendecileri belirli bir kapasiteye sahip bir araç filosu ile ziyaret etmektedir. Her perakendeci belirli bir seviyeye kadar ısmarlaman envanter politikası ile çalışmaktadır ve bu bağlamda herbir perakendecinin önceden belirlenmiş bir taban ve tavan envanter seviyesi vardır. Problem, tedarikçinin hangi zamanda ne kadar mal sipariş vereceğine ve hangi perakendecilerin, hangi zamanda ve hangi sırayla ziyaret edileceğine sistemdeki maliyetleri enazlayarak eş zamanlı olarak karar verilmesidir. Bu problem için matematiksel bir formülasyon önerilmiş ve bu formülasyon için Lagrange gevşetme yaklaşımına dayalı, problem için hem üst sınır hem de alt sınır sağlayan çözüm yordamları geliştirilmiştir. Çözüm yordamları literatürden alman problemlerle test edilmiş, elde edilen sonuçlar çalışmada verilmiştir. Sayısal deneyler çözüm yordamlarımızın makul sürelerde iyi çözümler verdiğini göstermiştir. Anahtar Kelimeler: Envanter-Rotalama Problemi, Belirli Bir Seviyeye Kadar Ismarlaman Envanter Politikası, Lagrange Gevşetimi