Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

An integrated optimization and simulation approach for the ambulance location problem

Ambulans yerleşimi için bir birleşik optimizasyon ve benzetim yaklaşımı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 442154 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Management of smooth-functioning Emergency Medical Services (EMS) along with efficient and effective utilization of ambulances which are an essential part of this service is of vital importance. Selecting the suitable location of ambulance stations and the allocation of ambulances to their corresponding stations are important decisions which directly affect the quality of response to an emergency case. In this study, an integrated optimization and simulation approach is proposed so as to determine the size of the ambulance fleet, the location of stations and the allocation of the ambulances to these stations. This approach includes a covering model, namely Gradual Maximum Expected Covering Location Problem (G-MEXCLP), and a generic EMS system simulation model used in succession in the search for the best solution in an iterative manner. We use several test problems in the literature to validate the G-MEXCLP model. We then test the integrated approach using the data of the city of Adana, and demonstrate the advantages of the approach by comparing the results obtained to the current ambulance location plan for the City of Adana.

Summary:

Acil servis hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi ve bu hizmetin çok önemli bir parçası olan ambulansların verimli ve etkili bir şekilde kullanılabilmesi hayati bir öneme sahiptir. Ambulansların yerleştirileceği uygun istasyonları seçmek ve eldeki ambulansların bu istasyonlara nasıl dağıtılacağını belirlemek, acil bir duruma cevap verme kalitesini doğrudan etkileyen önemli kararlardır. Bu çalışmada; ambulans filosunun büyüklüğünü, istasyonların konumlarını ve ambulansların istasyonlara atanmasını belirlemek amacıyla, yeni bir birleşik optimizasyon ve benzetim yaklaşımı önerilir. Bu yaklaşım; en iyi çözümü elde etmek için, yinelemeli bir biçimde ardarda kullanılan, kademeli maksimum tahmini kapsama yerleşim problemi adıyla yeni bir kapsama modeli (G-MEXCLP) ve kapsamlı bir acil servis sistemi benzetim modeli içerir. Bu kapsama modelinin doğrulanması için literatürde yer alan bir çok test problemi kullanılır. Daha sonra önerilen bu birleşik yaklaşım Adana Şehrine ait veri ile test edilir ve elde edilen sonuçlar Adana şehrinin mevcut ambulans yerleşimi ile karşılaştırarak yaklaşımın avantajları gösterilir.