Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

An Intelligent fuzzy object-oriented database system

Bir akıllı, bulanık, nesneye dayalı veritabanı sistemi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 116536 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT AN INTELLIGENT FUZZY OBJECT-ORIENTED DATABASE SYSTEM Koyuncu, Murat Ph.D., Department of Computer Engineering Supervisor: Prof. Dr. Adnan Yazıcı July 2001, 171 pages Next generation information system applications require powerful and intelligent information management that necessitates an efficient interaction between database and knowledge base technologies. It is also important for these applications to incorporate uncertainty in data objects, in integrity constraints and in queries. This thesis introduces an intelligent fuzzy object-oriented database architecture, IFOOD, which permits flexible modeling and querying of complex data and knowledge including uncertainty with powerful retrieval capability. The aim of the study is to create a powerful environment for knowledge- intensive applications including uncertainty. While the study integrates an object- oriented database with knowledge base systems, the main focus of the study is the uncertainty issues in the integrated environment. A data definition language which is capable of modeling complex uncertain objects and knowledge, and a query language which allows users to query the system with object-oriented and deductive properties along with uncertainty are developed. A fuzzy inference engine model which is capable of fuzzy inferencing is another contribution of this study. Keywords : object-oriented databases, knowledge-bases, fuzziness, uncertainty, data modeling. iii

Summary:

öz BİR AKILLI, BULANIK, NESNEYE DAYALI VERİTABANI SİSTEMİ Koyuncu, Murat Doktora Tezi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Adnan Yazıcı Temmuz 2001, 171 sayfa Yeni nesil bilgi sistemleri, veritabanı ile bilgi tabam teknolojilerinin birlikte kullanımım gerektiren akıllı ve güçlü modelleme sistemlerine ihtiyaç duymaktadır. Bu uygulamalar için nesnelerde, kısıtlamaların tanımlamasında ya da sorgularda bulunan belirsizliklerin işlenebilir duruma getirilmesi oldukça önemlidir. Bu tez çalışması, belirsiz ve kompleks bilgileri işleme ve sorgulama yeteneğine sahip bir akıllı nesneye dayalı veritabanı yapısı sunmaktadır. Böyle bir ortamın geliştirilmesindeki amaç, belirsizlik içeren bilgi-yoğun uygulamaların geliştirilmesi için uygun bir ortamın yaratılmasıdır. Bu çalışmanın ana katkısı ise belirsiz veri ve bilgileri işleme yeteneğinin böyle bir ortama kazandırılmasıdır. Bu çalışma, belirsizlikle ilgili hususları inceleyerek, belirsizlik içeren veri ve bilgilerin tanımlanması ve sorgulanması için yöntemler önermektedir. Belirsiz veri ve bilgilerin tanımlanması için bir nesne tanımlama dili ve sorgulanmaları için de bir sorgulama dili geliştirilmiştir. Bulanık çıkaran yeteneğine sahip bir çıkarım motoru modeli de bu çalışmanın bir diğer katkısıdır. Anahtar kelimeler : nesneye-dayalı veritabanı, bilgi-tabam, bulanıklık, belirsizlik, veri modellemesi. iv