Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Bölümü

An interactive approach for multi-criteria sorting problems

Çok kriter altında sıralama problemleri için etkileşimli bir yaklaşım

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 167006 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT AN INTERACTIVE APPROACH FOR MULTI-CRITERIA SORTING PROBLEMS Keser, Burak M. Sc, Department of Industrial Engineering Supervisor: Prof. Dr. Murat Köksalan April 2005 This study is concerned with a sorting problem; the placement of alternatives into preference classes in the existence of multiple criteria. An interactive model is developed to address the problem, assuming that the decision maker has an underlying utility function which is linear. A recent methodology, Even-Swaps, which is based on value tradeoff is utilized in the model for both making an estimation of the underlying utility function and generating possible dominance among the alternatives on which it is performed. Convex combinations, dominance relations, weight space reduction, Even-Swaps and direct decision maker placements are utilized to place alternatives in preference classes. The proposed algorithm is experimented with randomly generated alternative sets having different characteristics. Keywords: multiple criteria decision making, sorting, even swaps IV

Summary:

ÖZ ÇOK KRİTER ALTINDA SIRALAMA PROBLEMLERİ İÇİN ETKİLEŞİMLİ BİR YAKLAŞIM Keser, Burak Yüksek Lisans, Endüstri Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Murat Köksalan Nisan 2005 Bu çalışma, alternatiflerin çok kriter altında tercih sınıflarına yerleştirilmesi ile ilgilidir. Karar vericinin gizli fayda fonksiyonunun doğrusal olduğu varsayılarak, etkileşimli bir yöntem geliştirilmiştir. Değer ödünleşmeleri üzerine kurulu yeni bir metodoloji olan Eş-Takas yönteminden, hem karar vericinin gizli fayda fonksiyonunu tahminlemek hem de üzerinde uygulandığı alternatifler arasında olası bir baskınlık ilişkisi oluşturmak üzere faydalanılmıştır. Alternatifleri tercih sınıflarına yerleştirmek için konveks kombinasyonlar, baskınlık ilişkisi, ağırlık uzayı daraltılması, Eş-Takas ve karar vericinin doğrudan yerleştirmelerinden faydalanılmıştır. Önerilen algoritma, rastsal oluşturulmuş farklı karakterdeki alternatif kümeleriyle denenmiştir. Anahtar Kelimeler: çok kriterli karar verme, sıralama, eş-takas