Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

An interactive approach to two-response product and process design optimization with statistical inferences

İki yanıtlı ürün ve süreç tasarım optimizasyonu için istatistiksel çıkarımlı etkileşimli bir yaklaşım

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 416635 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In this study, an interactive approach has been developed for two-response product and process design optimization problems treating the single response problems as a special case. This approach considers preferences of the decision maker explicitly and the correlation between the responses. It uses a predefined set of objectives that are commonly encountered in the literature and industrial applications. However, instead of presenting all objective values at each iteration, a set of performance measures are used to represent the objectives in a way to communicate with the decision maker better. A significant part of this communication utilizes visual aids such as specification and prediction regions of a solution. Thus, the decision maker is able to decide better which objective can be sacrificed by how much in order to improve an unsatisfactory objective in the next iteration. The developed approach is demonstrated on two examples; one exemplifies binary response problem and the other is on single response problem. The advantages and disadvantages of the developed approach and issues for covering more than two responses are discussed.

Summary:

Bu çalışmada, iki yanıtlı ürün ve süreç tasarım optimizasyonu problemleri için etkileşimli bir yaklaşım geliştirildi. Buna ek olarak, tek yanıtlı problemler geliştirilen yöntemin özel durumu olarak incelendi. Bu yaklaşım, karar vericinin tercihlerini açık bir şekilde dikkate almakta ve yanıtlar arasındaki korelasyonu gözetmektedir. Problemin çözümünde literatür ve endüstriyel uygulamalar temel alınarak oluşturulmuş amaç fonksiyonları kullanılmaktadır. Karar vericiye her iterasyonda tüm amaç değerlerini sunmak yerine, bu amaçları yansıtacak ve karar verici ile daha iyi iletişim kurulmasını sağlayacak bir grup performans ölçüsü belirlenmiştir. Karar verici ile iletişimin önemli bir bölümü, çözümün spesifikasyon ve tahmin bölgelerinin görselleriyle desteklenmektedir. Böylece karar verici yetersiz gördüğü amacı iyileştirmek için bir sonraki iterasyonda hangi amaçtan ne kadar fedakarlık edeceğine daha rahat karar verebilmektedir. Geliştirilen yaklaşım iki uygulamayla örneklendirilmiştir. Örneklerden bir iki yanıtlı problemlerin diğeri ise tek yanıtlı problemlerin çözümünü örneklendirmektedir. Yöntemin avantaj ve dezavantajları ve ikiden fazla yanıt olan durumlarda ne gibi çözüm önerileri sunulabileceği tartışılmıştır.