Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı

An interactive computational approach to 3D layout design of single-family houses by evolutionary algorithms

Müstakil ev ölçeğinde bina yerleşimi tasarımına yardımcı etkileşimli bir genetik algoritma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 489435 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Customized design is an important feature for single-family houses (SFH). Differently, current stage of the housing industry is generally limited to the standard houses by tract developments. In this way, design tools for non-expert users can provide a strong alternative to the current mode of house production. Certain generative design tools can provide customized house solutions according to the requirements of occupants. A certain problem in this case is the presented level of interaction for the non-expert occupants. A study on the current generative approaches to non-expert design tools showed that generative approaches present a limited interaction for the user due to the limits of their solution space and the required level of expertise for their operation. This research aims to develop a user-friendly design tool for non-expert designers that can work with appropriate solution spaces. In this way, this research presents a new evolutionary computational design tool, Ho-Gen (House Generator), which assists in the design exploration of single-family house layouts through an interactive work process. Ho-Gen is capable to generate multi-floor SFH layouts with geometric and topological criteria. Ho-Gen's interactive interface allows the designer to guide the generation process within the intermediate states to make changes in the problem definition together with the possibility to modify generated solutions. Ho-Gen is tested with two conceptual SFH layout problems with a varying number of layout elements in an increasing level of complexity. The results show that Ho-Gen can generate a variety of valid layouts for the conceptual stage in architecture.

Summary:

Müstakil ev tipolojisinde yaratılan mekanın kullanıcıya özgü olması büyük önem taşımaktadır. Bunun aksine günümüzde müstakil ev üretimi, mimarların kısıtlı bir çevreye verebildikleri hizmetten ötürü genellikle müteahhit tarafıdan üstlenen standart evlere karşılık gelmektedir. Bu durumda bina kullanıcısına kendi evini tasarlayabileceği düzeyde destek sunan hesaplamalı tasarım araçlarının geliştirilmesi mevcut duruma güçlü bir alternatif yaratmaktadır. Bu konuda geliştirilen mevcut yöntemlere bakıldığında kullanıcının ihtiyaç verilerinden özgün ev tasarımları ortaya çıkartabilecek kadar gelişkin modellere rastlanmıştır. Aynı zamanda bahsedilen modeller gerektirdikleri tasarım bilgisi ve içerdikleri sınırlı çözüm alanı doğrultusunda sınırlı bir etkileşim imkanı sunmaktadır. Bu tez, kullanıcının hesaplamalı bina yerleşimi sürecinde kontrolünü arttıracak müstakil ev ölçeğinde çalışan etkileşimli genetik algoritma yöntemini, Ho-Gen'i tanıtmaktadır. Tasarım aracı, kullanıcının geometrik ve topolojik girdilerine göre, ayrık müstakil ev tipolojisine uygun farklı alanlı ve çok katlı kütle modelleri geliştirebilmektedir. Ho-Gen bu kriterlerin yönetimi için etkileşimli bir arayüz sunmakta ve kullanıcının programın duraksadığı ara zamanlarda problem tanımını ve çıkan kütle modellerini değiştirmesine olanak vermektedir. Geliştirilen model, farklı karmaşıklık ve ölçekte iki konsept tasarım probleminde test edilmiştir. Ho-Gen, alınan sonuçlara göre konsept tasarım problemlerine gereken çeşitlikte ve uygunlukta örnekler vermeyi başarmaktadır.