Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Bölümü

An intertemporal and spatial network model for Turkish energy system

Türkiye enerji sistemi için dinamik ve coğrafi bir ağ modeli

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 201733 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Turkey, as a recent signatory to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) has to adopt policies to restrict greenhouse gas emissions at a time when energy demand is increasing rapidly. We report on an intertemporal, spatial network model representing the energy system that seeks to address the difficult trade-offs involved. We compute and optimal mix of fuels and technologies; considering efficiencies and investments in generation and transmission. The model allows analysis of emissions and investment decisions to attain set targets. Extensions allowing the study of dependency on fossil fuels and imports are also discussed. Keyword: Energy Modeling, Power Sector Investment

Summary:

Birlesmis Milletler klim Degisikligi Çerçeve Sözlesmesi'ni (UNFCCC) yeni imzalayan bir ülke olarak Türkiye enerji talebinin hızla arttıgı bir zamanda, sera gazı salımını kısıtlayıcı politikaları benimsemek durumunda. Bu çalısmada enerji sistemini dönemler halinde ve bölgesel nitelikte simgeleyen bir ag modeli gelistirip, bu model vasıtasıyla konunun içerdigi bazı zor kararları da irdeliyoruz. Teknolojilerin verimliligi ve elektrik üretim ve dagıtım yatırımlarını de hesaba katarak, yakıtların ve tüketim/çevrim teknolojilerinin en iyi karısımını bulmayı hedefliyoruz. Gelistirilen model belirlenen hedeflere ulasma neticesinde ortaya çıkacak gaz salım miktarlarını ve gerekecek yatırım kararlarını da çözümlemeye olanak saglıyor. Fosil yakıtlara ve ithal enerji kaynaklarına olan bagımlılık da tartısılıyor. Anahtar Kelimeler: Enerji Modelleri, Elektrik Sektörü Yatırımları