Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

An Introduction to technology foresight: The case of United Kingdom

Teknoloji öngörüsüne giriş: İngiltere örneği

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 94004 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT AN INTRODUCTION TO TECHNOLOGY FORESIGHT: THE CASE OF UNITED KINGDOM Kurt, Aygen Sibel M.S., Program of Science and Technology Policy Studies Supervisor: Prof.Dr. Metin Durgut August 2000, 123 pages Technology Foresight is emerging as a powerful tool for continuously looking into possible futures based on scientific and technological opportunities. National foresight programmes are being extensively used by governments as they provide networking and learning around a participatory exploration of trends. In this thesis, a general view of this approach is presented using the UK Foresight Programme as a case study. Key Words: Technology Foresight, UK Foresight Programme, Foresight, Science and Technology Policy, UK. m

Summary:

öz TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜNE GİRİŞ: İNGİLTERE ÖRNEĞİ Kurt, Aygen Sibel Yüksek Lisans, Bilim ve Teknoloji Polikalan Çalışmaları Programı Tez Yöneticisi: Prof.Dr. Metin Durgut Ağustos 2000, 123 sayfa Teknoloji Öngörüsü kavramı, bilimsel ve teknolojik fırsatlara dayalı olası geleceklerin bir süreklilik içerisinde belirlenmesi amacıyla kullanılan güçlü bir araçtır. Ulusal öngörü programlan, eğilimlerin katılımcı bir şekilde belirlenmesinde bir öğrenme süreci olmakla beraber, bir iletişim ağı da oluşturması açısından hükümetlerce büyük çapta kullanılmaktadır. Bu çalışmada, İngiltere Öngörü Programı ışığında öngörü yaklaşımının genel bir değerlendirmesi sunulmaktadır. Anahtar Kelimeler: Teknoloji Öngörüsü, Öngörü, İngiltere Öngörü Programı, Bilim ve Teknoloji Politikası, İngiltere. IV