Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Ürünleri Tasarımı Anabilim Dalı

An introduction to the professional ideology of Turkish industrial designers: Existential antagonisms

Türk endüstriyel tasarımcılarının meslek ideolojisine giriş: Varoluşsal çelişkiler

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 222568 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Industrial design, which is a fairly young and largely unknown profession in Turkey, is slowly establishing its identity and redefining its conditions of existence. During this ?evolution? process, various contradictions and antagonisms emerge resulting from the unique characteristics of Turkey. One of the key elements that form the core of this newly found identity is professional ideology. Thus, this study endeavours to establish a conceptual framework to make an open-ended introduction to the current condition of professional ideology of industrial designers in Turkey. To this end 14 in-depth interviews that has been conducted with industrial designers has been analyzed under the light of the insights obtained from professions sociology and Van Dijk?s multidisciplinary approach to ideology. Apart from economic and educational development, such a study will contribute greatly to our understanding of the concept of ?Turkish Designer?, not merely as a professional but also as a ?social? entity within the complex network of socio-cognitive and discursive relations. Keywords: Industrial design in Turkey, professional ideology, sociology of professions, professional development

Summary:

Türkiye'de genç sayılabilecek ve hala yeterince tanınmayan endüstriyel tasarım mesleği, mesleki kimliğini oluşturma ve varoluş koşullarını yeniden tanımlama sürecindedir. Bu evrimsel süreç sırasında, Türkiye'nin özel koşullarından kaynaklanan pek çok çatışma ve çelişkinin ortaya çıkması kaçınılmazdır. Bu yeni kazanılmış kimliğin en önemli öğelerinden bir tanesi meslek ideolojisidir. Bu çalışmanın amacı endüstriyel tasarımın Türkiye'de oluşturduğu ya da oluşturmaya çalıştığı meslek ideolojisini anlamayı sağlayacak kavramsal bir çerçeveye oluşturmaktadır. Bu amaçla 14 Türk endüstriyel tasarımcıyla yapılan derinlikli görüşmeler meslek sosyolojisi ve Van Dijk'in çok disiplinli ideoloji kuramından alınan teorik çerçevenin yardımıyla analiz edilmiştir. Böylesi bir çalışma, ?Türk tasarımcısı? kavramını sadece basit bir meslek adamı değil aynı zamanda sosyal bir varlık olarak anlamamıza büyük ölçüde katkıda bulunacaktır. Anahtar Kelimeler: Türkiye'de endüstriyel tasarım, meslek ideolojisi, meslek sosyolojisi, mesleki gelişim