Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Bölümü

An investigation into the process of architectural design within the framework of game

Mimari tasarım sürecinin oyun çerçevesinde incelenmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 167023 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT AN INVESTIGATION INTO THE PROCESS OF ARCHITECTURAL DESIGN WITHIN THE FRAMEWORK OF GAME inci, Şemsa Ebru M.Arch., Department of Architecture Supervisor: Inst. Dr. Tuğyan Aytaç Dural June 2005, 91 pages The thesis study aims to understand and investigate the architectural design process by utilizing the characteristics and types of another field, game. The steps taken in order to accomplish this aim are 'analyzing game, its properties, and types', 're-reading and understanding architectural design process by investigating the similarities and differences game properties', and 'gathering these similarities and differences with game types in order to end up with informative, understandable tabular results', respectively. Keywords: Architecture, Architectural Design Process, Play, Game, Types of Game, Characteristics of Game. IV

Summary:

ÖZ MİMARİ TASARIM SÜRECİNİN OYUN ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ İnci, Şemsa Ebru M.Arch., Mimarlık Bölümü Tez Yöneticisi: Dr. Tuğyan Aytaç Dural Haziran 2005, 91 sayfa Bu tez çalışmasının esas amacı mimari tasarım sürecini başka bir alan olan oyun ve onun özellikleri çerçevesinde araştırıp anlamaya çalışmaktır. Tez çalışmasında bu amacı gerçekleştirmek için sırasıyla 'oyun kavramı ile oyunun özellikleri ve tiplerinin analizi', 'mimari tasarım sürecinin oyun özellikleri ve tipleri ile olan benzerlik ve farklılıklar çerçevesinde yorumlanması' ve 'bu benzerlik ve farklılıkların bilgilendirici ve anlaşılır sonuçlar vermek üzere bir araya getirilmesi' adımları izlenmiştir. Anahtar Kelimeler: mimarlık, Mimari Tasarım Süreci, Oyun, Oyun tipleri, Oyun Özellikleri.