Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı / İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı

An investigation into using blogs and the internet to improve the writing skills of efl learners

İngilizce yazma becerilerinin geliştirilmesi için blog ve internet kullanımı üzerine bir araştırma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 436764 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Technological developments have affected almost all areas of teaching and learning including language education. A number of instructional techniques and methods have been put into use especially to enhance writing skills of students. This study aimed to improve students' writing skills using weblogs (blogs) and investigated their experiences and attitudes. 28 B1 level students from Antalya International University participated in the study. First, students were divided into two groups: the control group and the experimental group. Then, they were given a pre-test and an Internet use questionnaire to find their writing level and attitudes. During the 5-week-study, the control group was given a writing course with traditional instructional techniques, whereas the experimental group was supported through blogs. After this process, success of the learners was analyzed and compared through use of a post-test. Moreover, the experimental group was also given a blog use evaluation questionnaire to determine students' attitudes toward the use of blogs in the writing lesson. The results of the study showed that using blogs in writing lessons enhanced students' writing skills and students found blog use application useful for their writing courses.

Summary:

Teknolojik gelişmeler, eğitim ve öğretimin birçok alanında olduğu gibi yabancı dil öğrenimini de etkilemiştir. Özellikle öğrencilerin yazma becerilerinin gelişmesinde, birçok yeni teknik ve metot uygulanmaya başlanmıştır. Bu çalışma, weblog(blog) uygulamasını kullanarak öğrencilerin yazma becerilerinin geliştirilmesi amacıyla yapılmış, süreç sonunda edindikleri tecrübe ve memnuniyetleri ölçülmüştür. Araştırma Uluslararası Antalya Üniversitesi'nden B1 seviyesindeki 28 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Öğrenciler kontrol ve deney grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Çalışma, iki gruba da uygulanan internet kullanım anketinde benzer sonuçlar alınmasının ardından başlatılmıştır. 5 hafta süren çalışma boyunca, kontrol grubu yazma dersini klasik yollarla işlerken, deney grubu blog kullanımıyla desteklenmiştir. Bu süre sonunda öğrencilerin başarıları son-test kullanılarak ölçülmüş ve karşılaştırılmıştır. Ek olarak, deney grubuna blog destekli yazma dersine olan düşüncelerini öğrenmek maksadıyla blog uygulaması değerlendirme anketi uygulanmıştır. Çalışmanın sonuçları, blog destekli yazma derslerinin öğrencilerin başarılarını arttırdığını ve öğrencilerin bu uygulamayı yazma dersleri açısından yararlı bulduğunu göstermektedir.