Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

An ınvestigation of adaptive and maladaptive dimensions of perfectionism in relation to adult attachment and big five personality traits

Olumlu ve olumsuz mükemmelliyetçilik boyutlarının yetişkin bağlanma boyutları ve beş faktör kişilik özelliklerine göre incelenmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 217796 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The present study investigated the role of anxiety and avoidance dimensions of attachment and big five personality traits in adaptive and maladaptive dimensions of perfectionism. A pilot study was carried out with 408 (260 males and 148 females) preparatory school students of Middle East Technical University (METU) for the adaptation studies of Almost Perfect Scale-Revised (APS-R). The results of the exploratory and confirmatory factor analyses yielded a 21 item scale with three factors; Standards, Discrepancy and Order. The results of convergent and divergent and criterion-related validity studies revealed evidence for the adaptive and maladaptive dimensions of perfectionism. As for the main purpose of the study, three questionnaires, namely APS-R, Relationship Scales Questionnaire and Big Five Inventory were administered to 604 (377 males and 227 females) preparatory school students of METU. The results of three multiple regression analysis revealed that adaptive perfectionism as measured by Standards scores was significantly predicted by Conscientiousness, Openness and Extraversion. Maladaptive perfectionism as measured by Discrepancy scores was predicted by Neuroticism, Anxiety and Avoidance dimensions of attachment. Order scores used as an additional analysis were found to be predicted by Conscientiousness, Neuroticism, Extraversion and Openness. Keywords: Adaptive perfectionism, maladaptive perfectionism, adult attachment dimensions, big five personality traits.

Summary:

Bu çalısmanın temel amacı baglanmanın kaygı ve kaçınma boyutlarının ve bes faktör kisilik özelliklerinin olumlu ve olumsuz mükemmeliyetçilik boyutları üzerindeki rolünü incelemektir. 408 (260 erkek ve 148 kız) Orta Dogu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) hazırlık sınıfı ögrencisinden olusan bir örneklemle yürütülen pilot çalısmada, Olumlu-Olumsuz Mükemmelliyetçilik Ölçegi'nin uyarlama çalısması gerçeklestirilmistir. Açıklayıcı ve dogrulayıcı faktör analizi bulguları sonucunda 21 madde ve 3 faktörden (Standartlar, Uyusmazlık, Düzen) olusan bir ölçek elde edilmistir. Uyum ve ölçütsel geçerlik çalısması bulguları olumlu ve olumsuz mükemmelliyetçilik boyutlarının varlıgını ortaya koymustur. Arastırmanın temel amacına baglı olarak, Olumlu-Olumsuz Mükemmelliyetçilik Ölçegi, liski Ölçekleri Anketi ve Bes Faktör Kisilik Envanteri 604 (377 erkek ve 227 kız) ODTÜ hazırlık sınıfı ögrencisinden olusan bir örnekleme uygulanmıstır. Çoklu regresyon analizi sonuçları, Standartlar alt ölçegi ile ölçülen olumlu mükemmelliyetçilik puanı için Özdisiplin, Deneyime Açıklık ve Dısadönüklük kisilik özelliklerinin yordayıcı degiskenler oldugunu göstermistir. Uyusmazlık alt ölçegi ile ölçülen olumsuz mükemmelliyetçilik puanı için Nevrotiklik, Baglanma Kaygısı ve Kaçınma boyutlarının yordayıcı degiskenler oldugu bulunmustur. Ek bir analizde Düzen puanlarının Özdisiplin, Nevrotiklik, Dısadönüklük ve Deneyime Açıklık boyutları tarafından yordandıgı bulunmustur. Anahtar Kelimeler: Olumlu mükemmelliyetçilik, olumsuz mükemmelliyetçilik, yetiskin baglanma boyutları, bes faktör kisilik özellikleri.