Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

An investigation of beam scanning of arrays on cylindrical, conical and spherical surfaces

Silindirik, konik ve küresel yüzeyler üzerine yerleştirilmiş anten dizilerinde huzme taraması üzerine bir inceleme

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 416408 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Recently, wide angle scanning antennas are often required especially in many radar applications. It is known that planar arrays have limited scan range without beam deformation. In this study design and production steps for wide angle scanning antenna arrays conformed on cylindrical, conical and spherical surfaces that operate at X-Band are investigated. Antenna elements used in these conformal arrays are designed using full wave electromagnetic solver tool HFSS. A MATLAB code for obtaining array patterns in principal planes using active element pattern is developed and it is verified by comparing the results with the ones obtained by HFSS for arrays with small number of elements. Fabricated antenna elements are produced and their conformability on desired surfaces is investigated. Non-planar surfaces where antenna located are produced using 3D printer. Designed antennas are conformed on the produced surfaces and their radiation patterns are measured for some scan angles. Obtained radiation patterns are in good agreement with simulation results.

Summary:

Son zamanlarda, özellikle radar uygulamalarında, geniş açılara tarama yapabilen antenler önem kazanmıştır. Düzlemsel anten dizilerinde belirli bir açıdan sonra yönlendirilen huzmenin bozulmaya başladığı bilinmektedir. Bu çalışmada X-Bandda çalışan, silindirik, konik ve küresel yüzeyler üzerine kaplanmış, geniş açı taramalı anten dizilerine yönelik tasarım ve üretim çalışmaları sunulmaktadır. Anten dizilerinde kullanılan elemanlar HFSS yazılımı kullanılarak tasarlanmıştır. Aktif eleman örüntüsü kullanılarak anten dizisinin örüntüsünü hesaplayan bir yazılım MATLAB ortamında geliştirilmiştir. Bu programın doğruluğu kısıtlı sayıda eleman içeren anten dizilerinin HFSS benzetimleri ile karşılaştırılarak gösterilmiştir. Tasarlanan anten dizileri üretilmiş ve geometrilere uygunlukları incelenmiştir. Antenlerin kaplanacağı düzlemsel olmayan yüzeyler üç boyutlu yazıcı kullanılarak üretilmiş ve anten dizilerinin bu yüzeyler üzerine kaplanabilirliği incelenmiştir. Tasarlanan anten örüntüleri ölçülmüş ve sonuçların benzetim sonuçları ile uyumlu olduğu görülmüştür.