Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

An investigation of directive speech acts in l2 learners' e-mails

Öğrenci e-postalarında kullanılan yönlendirici söz edimlerinin çözümlemesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 383776 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This study aims to find out and analyze the directive speech acts used by Turkish speakers of English while making a request or suggestion in their e-mails to their instructors. Data were collected by asking students to write e-mails to their Turkish instructors regarding certain exercises they had done. A group of these students were also contacted again regarding the e-mails they had sent to find out the reasons for their use of certain patterns of speech acts. A questionnaire which includes samples from the e-mails was evaluated by two native speakers regarding the appropriateness and politeness of the speech acts. The results show that the participants mainly resort to direct strategies in their e-mails and eliminate the opening and closing forms most of the time. The participants also have a tendency to use inclusive pronouns in their e-mails while making use of a form of a directive speech act. Keywords: Directive Speech Acts, E-mail, Request, Suggestion

Summary:

Bu araştırmanın amacı anadili Türkçe olan bir grup öğrencinin öğretmenlerine yolladıkları İngilizce e-posta mesajlarında öneri veya tavsiyede bulunurken kullandıkları yönlendirici söz edimlerini ortaya çıkarmak ve incelemektir. Veriler, öğrencilerin yaptıkları birtakım alıştırmayla ilgili yazdıkları e-postalardan oluşmaktadır. Bu öğrencilerden bazılarına yolladıkları e-postayla ilgili sorular sorulmuştur. Bu e-postalardan örneklerin olduğu bir anket anadili İngilizce olan iki kişiye verilmiş ve kendilerinden bu kullanımları o bağlamda uygunluk açısından değerlendirmeleri istenmiştir. Sonuçlar katılımcıların e-postalarında genel olarak dolaysız izlemler kullandıklarını ve giriş ve kapanış kalıplarını kullanmadıklarını göstermiştir. Katılımcıların ayrıca bu yönlendirici söz edimlerini kullanırken daha çok kapsayıcı zamirleri kullandıkları görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Yönlendirici Söz Edimleri, E-posta, Talep, Öneri