Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

An investigation of geotechnical characteristics and stability of a tailings dam

Bir atık barajının geoteknik özellikleri ve stabilitesinin incelenmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 318912 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The objective of this study is to investigate the stability problems in tailing (i.e. mine waste) dams. A tailing dam is an embankment dam (made of natural borrow or tailing material) constructed to retain slurry-like mining wastes that are produced as a result of operation of mines. In the last 30 years, the stability of tailing dams has drawn much attention as a significant number of tailing dam failures have been recorded worldwide. These instability problems caused significant loss of life and damage to property in addition to environmental hazards. In this study causes of failure of tailing dams and their stability problems are investigated with respect to their geometric and material characteristics. Seepage and stability of tailing dams are studied through limit equilibrium method and finite element method. The effects of uncertainties in material properties on the stability of tailings dams is investigated. Within this context, Kastamonu-Kure copper tailings dam is used as a case study and material properties are determined by laboratory tests.

Summary:

Bu çalışmanın amacı maden atık barajlarındaki şev duraylılığı problemlerini incelemektir. Maden atık barajları aslında değerli cevheri içinden işlenerek alınmış ince taneli çamurumsu maden atıklarını arka tarafta tutmak için, kaba maden atıklarından veya doğal malzemelerden oluşturulmuş setlerdir. Son 30 yılda, dünyada yıkılan çok sayıda atık barajının oluşu dikkatleri bu barajlardaki duraylılık sorunlarına çekmiştir. Bu yıkımlar çok sayıda can kaybına ve maddi hasara yol açmakla beraber çevresel felaketlere neden olmuşlardır. Bu çalışmada öncelikle, atık barajlarının geometrileri, malzeme özellikleri, yıkılma nedenleri ve stabilite problemleri hakkında bir literatür taraması sunulmaktadır. Daha sonra, limit denge ve sonlu elemanlar metodları ile atık barajlarındaki sızma ve stabilite problemleri analiz edilmiştir. Ayrıca malzeme özelliklerindeki belirsizliklerin stabiliteye etkisi incelenmiştir. Örnek çalışma olarak Kastamonu Küre'deki bakır madeni atık barajı seçilmiş ve buradan elde edilen numuneler üzerinde geoteknik laboratuvar deneyleri gerçekleştirilmiştir.