Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

An investigation of jamming techniques through a radar receiver simulation

Radar karıştırma yöntemlerinin bir radar almaç benzetimi üzerinde incelenmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 177443 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In this study, various jamming techniques and their effects on detection and tracking performance have been investigated through a radar receiver simulation that models a search radar for target acquisition and single-target tracking radar during track operation. The radar is modeled as looking at airborne targets, and hence clutter is not considered. Customized algorithms have been developed for the detection of target azimuth angle, range and Doppler velocity within the modeled geometry and chosen radar parameters. The effects of varying parameters like jamming-to-signal ratio (JSR) and jamming signal`s Doppler shift have been examined in the analysis of jamming effectiveness.

Summary:

Bu çalışmada, değişik karıştırma teknikleri ile bu tekniklerin radar hedef tespit ve izleme başarımına etkileri, hedef arama modunda tarama radarı olarak çalışan ve hedef takip modunda, tek hedef takibi yapan bir radar almaç benzetimi üzerinde incelenmiştir. Benzetimi yapılan radar modeli, hava hedeflerini ve hava platformunu kapsamaktadır. Bu nedenle yüzey kargaşasının benzetimi gerekli görülmemiştir. Model yapısı ve seçilen radar parametreleri dikkate alınarak hedefin açısal koordinatının, menzilinin ve Doppler frekans kaymasının tespiti için uygun algoritmalar geliştirilmiştir. Karıştırma-sinyal oranı ve karıştırma sinyalinin frekans kayması gibi parametreler değiştirilerek karıştırma etkinliği incelenmiştir.