Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel Eğitim Anabilim Dalı / Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı

An investigation of preschooler's play preferences regarding the design of outdoor play areas

Okul öncesi dönem çocuklarının oyun tercihlerinindış mekân oyun alanı tasarımları açısından incelenmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 514405 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The aim of this study was to investigate the design of preschool outdoor play areas and children's play preferences. Through behavioral mapping method, the study deeply investigated the effects of a design characteristic on children's outdoor play preferences. A total of 102 preschool children were observed during free outdoor play times. During the observations lasted one and a half month, The Playground's Physical Elements and Environmental Characteristics Indicative Scoring Scale and Parten/Piaget Play Recording Form were used to evaluate 6 outdoor play areas in terms of design characteristics, play materials and equipment, and children's play preferences. The findings of the study indicated that the design of the outdoor play area with different design features such as trees, rocks, or bushes would affect the play types and play preferences of children. While traditional play areas with very limited natural elements usually guided children to engage in functional and solitary play, in the play areas with more. While natural elements, children preferred to engage in constructive and creative play more often. Moreover, play areas with more open spaces allowed children to play active games such as running, rolling, or jumping.

Summary:

Bu çalışma ile dış mekân oyun alanı tasarımlarının ve okul öncesi dönem çocuklarının oyun tercihlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Davranış Haritası yöntemi ile dış mekân oyun alanı tasarımlarının çocukların oyun tercihleri üzerindeki etkisi derinlemesine incelenmiştir. Çalışmada gözlemlenen 6 oyun alanının tasarım özellikleri, oyun materyali ve ekipmanlarının değerlendirilmesi amacıyla Oyun Alanlarının Fiziksel Elemanları ve Çevresel Karakterleri Puanlanma Ölçeği kullanılmıştır. Ayrıca, çalışmada gözlemlenen 102 okul öncesi çocuğun oyun alanı tasarımlarına göre oyun tercihleri Piaget/Parten Oyun Gözlem Formu ile belirlenmiştir. Veri toplama süreci, Eylül ve Ekim aylarında planlanarak yaklaşık olarak bir buçuk ay sürmüştür. Mevcut çalışmanın bulgularına göre, farklı tasarım özelliklerine sahip oyun alanlarının, çocukların oyun tercihlerini etkilediği ortaya çıkmıştır. Doğal tasarım elemanlarından yoksun geleneksel oyun alanları, çocukları daha çok fonksiyonel oyun ve tek başına oyun oynamaya yönlendirmiştir. Ayrıca, belirli bir temaya sahip oyun ekipmanları ve materyalleri çocuklara dramatik oyun oynama şansı tanırken, onların dramatik oyunları sadece bu ekipman ve materyallerin sahip olduğu tema ile sınırlı kalmıştır. Oyun alanında bulunan ağaç, çalı, taş gibi doğal tasarım elemanları çocuklara yapılandırılmamış oyun oynama ortamı yaratırken, açık alanlar çocukların aktif oyunlar oynamasına fırsat tanımıştır.