Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

An investigation of preservice early childhood teachers? Levels of individual innovativeness and perceived attributes of instructional computer use

Okul öncesi öğretmen adaylarının bireysel yenilikçilik düzeyleri ve öğretim amaçlı bilgisayar kullanımına yönelik algılanan özelliklerin araştırılması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 347250 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Based on Rogers? (2003) Diffusion of Innovations theory, this study aims to investigate preservice early childhood teachers? innovativeness level and perceived attributes of computer use in early childhood education. Moreover, the differences between adopter categories regarding the perceived attributes of computer use and communication channel preferences were examined within the scope of this study. For these purposes, this study was designed as a quantitative research and data were gathered by three scales, namely Turkish version of Perceived Attributes of Computer Use (PACU), Individual Innovativeness Scale (IIS), and General Information scale (GIS). A total of 436 questionnaires were collected from the preservice early childhood teachers studying at the universities in Ankara, Turkey. The gathered data were analyzed by using both descriptive statistical techniques and inferential statistical techniques. The findings of the study showed that preservice early childhood teachers perceived that instructional computer use (1) provides advantages, (2) is not complex, and (3) can be observed in early childhood settings. Moreover, it was found that more than half of the preservice early childhood teachers were considered low in innovativeness level. Furthermore, in terms of adopter categories, the preservice early childhood teachers were placed in early majority, early adopters, late majority, innovators, and laggard group, respectively. Moreover, the results indicated that the preservice early childhood teachers who were grouped in five adopter categories were significantly different from each other regarding the perceived attributes of computer use. Finally, the results showed that most of the preservice teachers preferred interpersonal communication channels rather than mass media channels.

Summary:

Rogers?ın (2003) ?Diffusion of Innovations ? Yeniliklerin Yayılması? teorisi temelinde, bu çalışma, okul öncesi öğretmen adaylarının yenilikçilik düzeylerini ve öğretim amaçlı bilgisayar kullanımına ilişkin algılarını incelemektedir. Ayrıca, çalışma kapsamında, okul öncesi öğretmen adaylarının bilgisayar teknolojisi hakkında yeni bilgileri öğrenmek için tercih ettikleri iletişim kanalları betimlenmektedir. Bu çalışma, nicel bir çalışma olarak tasarlanmış ve veriler anket aracılığı ile Ankara?daki üniversitelerde eğitim gören 436 okul öncesi öğretmen adaylarından toplanmıştır. Toplanan bu veriler nicel araştırma yöntemi kapsamında betimsel ve yorumsal tekniklerle analiz edilmiştir. Çalışmanın verileri analiz edildiğinde, okul öncesi öğretmen adayları okul öncesinde bilgisayar kullanmanın zor olmadığına, gözlenebilir olduğuna ve kendileri için yarar sağlayacağına inandıkları belirlenmiştir. Ayrıca, okul öncesi öğretmen adaylarının yarısından fazlasının düşük yenilikçilik düzeyine sahip olduğu ve sırasıyla erken çoğunluk, erken benimseyenler, geç çoğunluk, yenilikçiler ve benimsemeyenler kategorisinde yer aldıkları görülmüştür. Bunun yanında, bu beş benimseyici kategoride bulunan okul öncesi öğretmen adaylarının, bilgisayar kullanmanın algılanan özellikleri hakkında farklı görüşlere sahip olduğu bulunmuştur. Çalışmanın diğer bulgusuna göre, okul öncesi öğretmen adayları, çoğunlukla bilgisayar teknolojileri ile ilgili yeni beceriler öğrenmek için kişiler arası iletişim kanallarını tercih etmektedirler.