Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İlköğretim Anabilim Dalı

An investigation of preservice middle school mathematics teachers' formative assessment approaches through lesson planning

Ortaokul matematik öğretmeni adaylarının biçimlendirici değerlendirme yaklaşımlarının ders planlaması yoluyla incelenmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 399988 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This study attempted to investigate senior preservice middle school mathematics teachers' formative assessment approaches they planned to implement in a real classroom setting. A basic qualitative research design was employed in order to answer the research question of the study. A total of 27 senior preservice middle school mathematics teachers who were enrolled in Elementary Mathematics Education Program (EME) during 2014-2015 Spring semester in a public university in Ankara participated in the study. A lesson plan task including an incomplete and improper lesson plan on equivalent fractions, a case in which preservice teachers assumed to be an inservice mathematics teacher, and four open-ended questions related to the lesson plan was administered. One-to-one interviews were conducted with 11 participants in line with their diverse answers to the questions in the given task. Findings of the study revealed that preservice teachers were unable to determine the improperness of some basic concerns that should be taken into account in lesson planning. Moreover, they made little or no benefit of questioning and observation which could be utilized to enhance students' learning process. The participants were disposed to use questioning rather than observation method as a formative assessment strategy and they mostly tended to ask questions for recalling the previous knowledge of the students or drawing their attentions to the current topic. Findings also indicated that all preservice teachers underlined very similar purposes in preparing the assessment part of the lesson plan, all of which related to the teacher actions.

Summary:

Bu çalışmada son sınıf ortaokul matematik öğretmeni adaylarının gerçek bir sınıf ortamında uygulamayı planladıkları biçimlendirici değerlendirme yaklaşımları araştırılmıştır. Araştırma sorusuna yanıt aramak için temel nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışmaya 2014-2015 Bahar döneminde Ankara'da bir devlet üniversitesinde İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İMÖ) programına kayıtlı olan 27 son sınıf ortaokul matematik öğretmeni adayı katılmıştır. İçerisinde tamamlanmamış ve hatalı bir ders planı, katılımcıların kendilerini ortaokulda çalışan bir matematik öğretmeninin yerine koymaları gereken bir durum ve ders planıyla ilgili dört tane açık uçlu soru bulunan ders planı testi katılımcılara uygulanmıştır. Katılımcıların teste verdikleri farklı yanıtlar doğrultusunda 11 öğretmen adayıyla bireysel görüşmeler yapılmıştır. Çalışmanın bulguları öğretmen adaylarının ders planlamasında dikkat edilmesi gereken temel unsurlardaki hataları fark edemediklerini ortaya koymuştur. Ayrıca öğretmen adaylarının öğrencilerin gelişimleri hakkında bilgi sahibi olmak için en çok kullanılan sorgulama ve gözlem yapma yöntemlerinden öğrencileri değerlendirmede ya az faydalandıkları, ya da hiç faydalanmadıkları görülmüştür. Öğretmen adaylarının öğrencileri değerlendirmede gözlemden çok sorgulama yöntemine başvurdukları ve sorgulama yöntemini en çok öğrencilere bir önceki derste yapılanları hatırlatmak ve onların derse olan ilgilerini arttırmak için kullandıkları belirlenmiştir. Bunun yanında katılımcıların neredeyse tamamı, ders planının değerlendirme kısmından elde edilecek olan dönütten öğrencilerin de yararlanabileceği gerçeğini görmezden gelmişlerdir.