Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı

An investigation on the mechanic and performance analysis of woven fabrics by using objective evaluation techniques

Dokuma kumaş performans ve mekanik özelliklerinin objektif ölçüm teknikleri kullanılarak analizi ve incelenmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 223912 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In this study mechanic and performance analyses of woven fabrics by using objective evaluation techniques was investigated. KES-F system, FAST system and Cusick Drape Meter was used to evaluate fabric mechanical properties. Shear, bending, extension, and compression parameters were measured by using KES-F and FAST instruments, and drape coefficient by using Cusick Drape Meter. It is found that, KES-F system and FAST system have a good correlation between each parameter, although they use different measurement principles. Another conclusion, obtained from this work is about the dependence of bending and shear parameters on fabric drape property. It is found that drape of a fabric is primarily dependent on fabric's bending and shear properties. Besides, the effects of weave, yarn count and material are investigated on drape coefficient, FAST bending rigidity, FAST shear rigidity and FAST extension values. It is found that, the effect of weave for drape is not significant, but it depends to other physical parameters of fabrics for bending, shear and extension properties. The effect of yarn count also depends on other physical properties of fabrics. The effect of elastane was significant for drape, shear and extension parameters, but bending does not affected by the usage of elastane fiber.

Summary:

Bu çalışmada, dokuma kumaşların performans ve mekanik özellikleri, objektif kumaş ölçüm teknikleriyle elde edilerek, analiz edilmiştir. Kumaş mekanik özellikleri KES-F sistemi, FAST sistemi ve Cusick Dökümlülük Cihazı kullanılarak elde edilmiştir. Kesilme, eğilme, uzama ve basınç özellikleri KES-F ve FAST cihazları kullanılarak, dökümlülük katsayısı da Cusick Dökümlülük Cihazı kullanılarak elde edilmiştir. KES-F ve FAST sistemleri, farklı ölçüm prensipleri kullanmalarına rağmen, her bir parametre için iyi bir korelasyon göstermiştir. Bu çalışmadan elde edilen başka bir sonuç da dökümlülüğün eğilme ve kesilme özelliklerine bağlı olup olmamasıyla ilgilidir. Dökümlülüğün kumaşın eğilme ve kesilme özelliklerine birinci derecede bağlı olduğu bulunmuştur. Ayrıca; kumaş örgüsünün, iplik numarasının ve kullanılan materyalin dökümlülük katsayısının, FAST eğilme rijitliği, FAST kesilme rijitliği ve FAST uzama yüzdesi üzerindeki etkileri incelenmiştir. Kumaşın örgü tipinin dökümlülük üzerinde bir fark yaratmadığı, ancak eğilme, kesme ve uzama parametreleri için kumaşın diğer fiziksel özelliklerine bağlı olduğu görülmüştür. İplik numarasının da kumaşın diğer fiziksel özelliklerine bağlı olduğu görülmüştür. Kumaşta elastan kullanımı dökümlülük, kesilme ve uzama üzerinde belirgin bir fark yaratmasına rağmen, eğilme özelliği üzerinde herhangi bir fark yaratmamıştır.