Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi / Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü

An Object-oriented simulation model for airport traffic control

Havaalanı trafik kontrolü için nesneye yönelik benzeşim modeli

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 38666 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT AN OBJECT-ORIENTED SIMULATION MODEL FOR AIRPORT TRAFFIC CONTROL İnanç Yıldırım M.S. in Industrial Engineering Advisor: Prof. M. Akif Eyler January 1995 In recent years airport congestion and delay problems have received a great deal of attention due to the rapid growth of air transportation services. Of all the elements contributing to the air terminal congestion, the Air Traffic Control problem is the best understood. In this thesis we present an object-oriented model for simulating air traffic flow at an airport. The application of object- oriented design to the simulation model construction process is identified as a need, particularly for modeling large and complex systems. Object-oriented paradigm has already demonstrated that it can help to manage the growing complexity and increasing costs of the software development. The model we present here, has been implemented on a personal computer by illustrating a major metropolitan airport. Keywords: Object-Oriented Simulation, Air Traffic Control, Object-Oriented Design, Discrete Event Simulation, Airport Systems. iii

Summary:

ÖZET HAVAALANI TRAFİK KONTROLÜ İÇİN NESNEYE YÖNELİK BENZEŞİM MODELİ İnanç Yıldırım Endüstri Mühendisliği, Yüksek Lisans Danışman: Prof. Dr. M. Akif Eyler Ocak 1995 Hava taşımacılığı hizmetlerinin son yıllardaki artışı dolayısıyla, havaalanı tıkanıklığı ve gecikme sorunları daha da önemli hale gelmiştir. Hava termi nali tıkanıklığına neden olan öğeler arasında Hava Trafiği Kontrolü sorunu en anlaşılabilir olanıdır. Bu tezde, bir havaalanında hava trafiği akışı benzeşimi için nesneye-yönelik bir model sunuyoruz. Nesneye-yönelik tasarımın, benzeşim modeli kurma işlemine uygulanması, özellikle büyük ve karmaşık sistemlerin modellenmesi için, bir gereksinim olarak belirlenmiştir. Buna ek olarak, nesneye- yönelik paradigma yazılım geliştirmenin büyüyen karmaşıklığı ve artan giderini düzenleyebilir olduğunu göstermiştir. Burada sunduğumuz model, kişisel bil gisayar üzerinde büyük bir metropol havaalanı benzetimi ile oluşmuştur. Anahtar Sözcükler: Nesneye- Yönelik Benzetim, Hava Trafik Kontrolü, Nesneye- Yönelik Tasarım, Kesikli-Olay Benzetimi, Havaalanı Sistemleri. iv