Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

An ontology-driven video annotation and retrieval system

Ontoloji tabanlı video etiketleme ve erişim sistemi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 269575 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In this thesis, a system, called Ontology-Driven Video Annotation and Retrieval System (OntoVARS) is developed in order to provide a video management system which is used for ontology-driven semantic content annotation and querying. The proposed system is based on MPEG-7 ontology which provides interoperability and common communication platform with other MPEG-7 ontology compatible systems. The Rhizomik MPEG-7 ontology is used as the core ontology and domain specific ontologies are integrated to the core ontology in order to provide ontology-based video content annotation and querying capabilities to the user. The proposed system supports content-based annotation and spatio-temporal data modeling in video databases by using the domain ontology concepts. Moreover, the system enables ontology-driven query formulation and processing according to the domain ontology instances and concepts. In the developed system, ontology-driven concept querying, spatio-temporal querying, region-based and time-based querying capabilities are performed as simple querying types. Besides these simple query types, compound queries are also generated by combining simple queries with "(", ")", "AND" and "OR" operators. For all these query types, the system supports both general and video specific query processing. By this means, the user is able to pose queries on all videos in the video databases as well as the details of a specific video of interest.Keywords: Ontology-Driven Annotation, Semantic Content-Based Querying, Spatio-Temporal Querying, MPEG-7 Ontology, Domain Ontology.

Summary:

Bu tez kapsamında, ontoloji tabanlı, anlamsal içeriğe yönelik etiketleme ve sorgulama yapılmasına olanak sağlayan bir video yönetim sistemi sağlamak amacıyla "Ontoloji Tabanlı Video Etiketleme ve Erişim Sistemi" adında bir alt yapı geliştirilmiştir. Sunulan sistem, MPEG-7 ontolojisi tabanlıdır ve bu alt yapı sisteme, diğer MPEG-7 ontolojisi uyumlu sistemlerle ortak bir dil üzerinden haberleşebilme ve birlikte çalışabilirlik yeteneği kazandırmıştır. Rhizomik MPEG-7 ontolojisi sistemde temel ontoloji olarak kullanılır ve kullanıcıya ontoloji tabanlı video içeriği etiketleme ve sorgulama kabiliyetlerini saplayabilmek için alana özel ontolojiler temel ontolojiye entegre edilir. Sunulan sistem, video veritabanlarında, alana özel ontolojilerin kavramları kullanılarak içeriğe yönelik etiketleme ve uzay-zamansal veri modelleme işlevlerini desteklemektedir. Bunların yanı sıra, geliştirilen sistem alana özel ontolojik kavram ve nesnelere yönelik ontoloji tabanlı sorguların oluşturulması ve işlenmesine olanak sağlar. Geliştirilen sistemde, ontoloji tabanlı kavramsal sorgulama, uzay-zamansal sorgulama, bölgesel ve zaman tabanlı sorgulama kabiliyetleri basit sorgu tipleri olarak gerçekleştirilebilmektedir. Bunların yanı sıra, basit sorguların "(", ")", "AND" ve "OR" operatörleri ile birleştirilmesiyle birleşik sorgular oluşturulur. Tüm bu sorgu tipleri için, sistem, hem genel hem de belirli bir videoya özel sorgulama yapabilmeyi desteklemektedir. Bu sayede, kullanıcıya video veritabanındaki tüm videolar üzerinde arama ve veri erişimi kabiliyeti sağlanmasının yanı sıra sadece ilgilenilen belirli bir video üzerinde arama yapma kabiliyeti de sunulmuş olur.Anahtar kelimeler: Ontoloji Tabanlı Etiketleme, Anlamsal İçeriğe Yönelik Sorgulama, Uzay-Zamansal Sorgulama, MPEG-7 Ontolojisi, Alan Ontolojisi.