Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Slav Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı / Rus Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı

A.N. Tolstoy'un 'Azap Yolları' adlı eserinde Ekim Devrimi

The October Revoluti̇on i̇n the work of A. N. Tolstoi̇ ' The Road to Calvary'

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 465780 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada XX. yüzyıl Rus edebiyatında önemli bir yere sahip olan Aleksey Nikolayeviç Tolstoy'un "Azap Yolları" adlı eserinde 1917 Ekim Devriminin tüm yönlerinin irdelenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda ilk olarak Rusya'nın devrim öncesi siyasal ve toplumsal panoraması ele alınarak söz konusu toplumsal kırılmanın nedenleri üzerinde durulmuştur. Devamında ise ülkemizde yeterince tanınmayan yazarın tanıtılması amaç edinilerek A. N. Tolstoy'un kişiliğine ve sanatına değinilmiş, eserin oluşum süreciyle birlikte yapısal ve sanatsal özellikleri ele alınmıştır. Çalışmanın konusunu oluşturan Devrim, Birinci Dünya Savaşı, İç Savaş gibi ana temalar incelenirken, bu kitlesel mücadeleler farklı açılardan verilmeye çalışılmıştır. Dönemin aydınlarıyla birlikte toplumun birçok katmanından insanın, Rusya'nın geleceğine ilişkin ayrışan fikirleri ve bir iç savaşa giden düşmanlığıyla başlayan devrimin acı serüveninin sonunda, ayrıştıkları noktada yeniden bir araya geldikleri sonucuna varılmıştır. Anahtar Kelimeler: A. N. Tolstoy, Azap Yolları, 1917 Devrimi, İç Savaş.

Summary:

The main goal in this work is to study all the aspects of 1917 October Revolution in the work of "The Road to Calvary" of Aleksei Nikolaevich Tolstoi, who is of great importance in the 20th century Russian literature. In this direction, the reasons of social fraction were emphasized by approaching the prerevolutionary political and social panorama of Russia. In continuation, aiming at presenting the author, who is not adequately known in our country, the personality and art of A. N. Tolstoi were studied upon, compositional and artistic characteristics of the work were approached by taking into consideration the process of formation of the work. The massive struggle was reflected when examining the revolution, The First World War and the civil war, which are the subject of this study. It has been concluded that a group of people from different layers of society with the intellectuals of the period came together at a certain point, where they separated before at the end of contradictory ideas about the future of Russia and a painful adventure of the revolution, starting with the enmity, which lead to a civil war. Key words: A. N. Tolstoi, The Road to Calvary, 1917 Revolution, Civil War