Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı

An XML based electronic catalog management system

XML tabanlı elektronik katalog yönetim sistemi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 152157 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

SUMMARY Impressive growth in the electronic commerce due to the widespread use of Internet all around the world resulted in reformation in marketing strategies and the effective representation of the product information became a crucial matter for companies. Today it is clearly understood that paper catalogs are not enough to inform every detail about a product and electronic catalogs are the convenient solutions for this problem. Although a web-based system that uses relational database seems to be a solution, it cannot provide all needs of an electronic catalog system. This thesis offers an XML based electronic catalog system that enables construction of boundless product details. The striking idea is to collect the detailed product information in one platform, and distribute them to various platforms such as web site and CD-ROM in order to avoid inconsistency in product integrity. A client architecture based on the JAVA technologies communicates with the native XML database system with the help RMI protocol which enables working on distributed systems. All the product data is published to internet by using the SOAP services. Analyze, design and the application phases of the offered system are described in detail, and the performance analysis of the whole platform is measured by various test cases. As a result, an XML based Electronic Catalog Management System that allows an unrestricted store of product attributes for any product which include an unlimited number of description fields (price, size, or color etc.) or an unlimited number of multimedia attachments such as images, video, design files, marketing brochures or technical specifications working with acceptable performance is achieved. xin

Summary:

ÖZET Internet kullanımının yaygınlaşması sonucu, bütün dünyada Elektronik Ticaretin hacminin hızla büyümesi, şirketlerin mevcut pazarlama stratejilerinde yenilikler yapmasını ve elektronik ticarette kullanılacak ürün bilgisinin en etkin olarak ifade edilmesini zorunlu hale getirmiştir. Günümüzde basılı katalogların, şirketlerin ürün bilgilerini yeterince belirtemediği açıktır ve bu konuda Elektronik Kataloglar daha uygun bir çözümdür. İlişkisel veri tabam kullanan web tabanlı sistemler bir çözüm gibi görünse de, bir elektronik katalogun işlevlerini tam olarak yerine getiremez. Yapılan çalışmada, ürün bilgilerinde bütünlülüğü sağlayıp, elektronik ortamlara aynı tutarlılıkla dağıtılmasını amaçlayan XML tabanlı bir elektronik katalog sistemi sunulmaktadır. Ana fikir, ürüne ait bütün detayları, sınırlara bağlı kalmadan, tek bir platformda toplayıp; web sayfaları, CD gibi elektronik ortamlara aktarılmasını sağlamaktır. JAVA teknolojilerini baz alan bir istemci mimarisi ile, yerel XML veri tabanı arasında oluşturulan dağıtık sistemlerde çalışabilen, RMI tabanlı bir iletişim katmam oluşturulmuş ve sistemde toplanan ürün bilgisinin, SOAP servisleri kullanılarak, internete aktarılması sağlanmıştır. Sunulan sistemle ilgili analiz, tasarım, ve uygulama safhaları detaylı olarak ele alınmış; çeşitli testlerle, uygulama platformunun performansı incelenmiştir. Sonuç olarak, XML tabanlı; fiyat, ebat, renk gibi sınırsız sayıda ürün bilgisini; resimler, videolar, dosyalar, teknik dokümanlar gibi sınırsız sayıda görsel içerik ile birleştirerek tek bir ortamda saklayabilen, kabul edilebilir bir performansla çalışan bir elektronik katalog sistemi elde edilmiştir. X11