Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı

Ana haber bültenlerinde toplumsal cinsiyetin sunumu

The Presentation of social gender in news

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 140902 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

oz "Ana Haber Bültenlerinde Toplumsal Cinsiyetin Sunumu" adlı çalışmanın amacı televizyon ana haber bültenlerinde toplumsal cinsiyetin nasıl sunulduğunu araştırmaktır. Araştırmada, toplumsal cinsiyetin sunumunu belirlemek için içerik çözümlemesi kullanılmış ve durum saptama çalışması yapılmıştır. Örnekletti olarak seçilen ve ulusal yayın yapan üç televizyon kanalında ana haber bültenlerinde toplumsal cinsiyetin sunumunu belirlemek için 42 sorudan oluşan bir sormacanın verileri değerlendirilmiştir. Araştırmanın gerçekleşme aşamasında dört kodlayıcı 21 bültenden oluşan video kasetleri izlemiş, daha sonra elde edilen veriler, oluşturulan sormaca doğrultusunda kodlama kağıtlarına 15 gün sürede doldurulmuştur. Araştırma sonunda yapılan değerlendirmeler, günümüzde televizyon ana haber bültenlerinde, toplumsal cinsiyetin sunumunda kadın ve erkeğin eşit şekilde yer almadığını, hala geleneksel ve modern toplumsal cinsiyet rollerinin bir arada olduğunu, toplumsal güç alanları olarak nitelenen çalışma, eğitim ve siyasal yaşamda kadının hala istenilen düzeye gelemediğini ortaya çıkarmıştır. ABSTRACT The aim of the study called "The presentation of social gender in TV news" is to investigate how social gender is reflected in TV news. In the study, a content analysis was used in order to determine the presentation of social gender and the case study was carried out. The data of a questionnaire having 42 questions, were evaluated in order to determine how social gender presentation was reflected in three national TV channels' news programs which were chosen as a sample. During the investigation, four coding staff watched video casettes containing 21 news programs and then the data gathered were filled in 15 days in connection with the questionnarie forming coding documents. The evaluations at the end of the investigation showed that men and women were not placed equally in TV news bulletins in the presentation of social gender, the traditional and modern social gender roles were still together, the women still not in the required position in work life, education and politics which were identified as social power areas. in

Summary:

oz "Ana Haber Bültenlerinde Toplumsal Cinsiyetin Sunumu" adlı çalışmanın amacı televizyon ana haber bültenlerinde toplumsal cinsiyetin nasıl sunulduğunu araştırmaktır. Araştırmada, toplumsal cinsiyetin sunumunu belirlemek için içerik çözümlemesi kullanılmış ve durum saptama çalışması yapılmıştır. Örnekletti olarak seçilen ve ulusal yayın yapan üç televizyon kanalında ana haber bültenlerinde toplumsal cinsiyetin sunumunu belirlemek için 42 sorudan oluşan bir sormacanın verileri değerlendirilmiştir. Araştırmanın gerçekleşme aşamasında dört kodlayıcı 21 bültenden oluşan video kasetleri izlemiş, daha sonra elde edilen veriler, oluşturulan sormaca doğrultusunda kodlama kağıtlarına 15 gün sürede doldurulmuştur. Araştırma sonunda yapılan değerlendirmeler, günümüzde televizyon ana haber bültenlerinde, toplumsal cinsiyetin sunumunda kadın ve erkeğin eşit şekilde yer almadığını, hala geleneksel ve modern toplumsal cinsiyet rollerinin bir arada olduğunu, toplumsal güç alanları olarak nitelenen çalışma, eğitim ve siyasal yaşamda kadının hala istenilen düzeye gelemediğini ortaya çıkarmıştır. ABSTRACT The aim of the study called "The presentation of social gender in TV news" is to investigate how social gender is reflected in TV news. In the study, a content analysis was used in order to determine the presentation of social gender and the case study was carried out. The data of a questionnaire having 42 questions, were evaluated in order to determine how social gender presentation was reflected in three national TV channels' news programs which were chosen as a sample. During the investigation, four coding staff watched video casettes containing 21 news programs and then the data gathered were filled in 15 days in connection with the questionnarie forming coding documents. The evaluations at the end of the investigation showed that men and women were not placed equally in TV news bulletins in the presentation of social gender, the traditional and modern social gender roles were still together, the women still not in the required position in work life, education and politics which were identified as social power areas. in