Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı

Anadolu Kazaskerliği 6/1 nolu Ruznamçe Defterine göre Anadolu'da kadılık kurumu

Judicial organization in Anatolia according to Anatolia Kazaskerlik 6/1 numbered Ruznamçe Register

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 451701 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Kazasker ruznamçeleriyle ilgili şu ana kadar yapılmış pek çok çalışma mevcuttur. Çalışmalarda amaç, Osmanlı'da kaza yönetimini kazasker ruznamçeleri üzerinden incelemek olmuştur. Bu çalışma da, Osmanlı İmparatorluğu'nun taşra yerleşimlerinde kadılık kurumunun durumunu bir ruznamçe defteri üzerinden incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada kullanılan Ruznamçe İstanbul Müftülüğü Şer'iyye Sicilleri Arşivi'nde bulunan Anadolu Kazaskerliği 6/1 nolu Ruznamçe Defteri'dir. Çalışmada, defterin transkripsiyonu yapılmış ve defterin içeriğinin değerlendirilmesine yer verilmiştir. Ayrıca dönemin kadıları ve kadılık sistemi ile ilgili bilgiler ortaya çıkarılmıştır.

Summary:

Lots of studies were done about Kazasker registers until now are available. The aim of the studies has been to examine through ruznamce kazasker accident management in the Ottoman Empire. This study also purposes to examine situation of qadi instution in Ottoman Empire via a Ruznamçe register. Ruznamçe which was used in the study is Anatolia Kazaskerlik 6/1 Numbered Ruznamçe Register belongs to Archives of Şer'iyye Records at Mufti of Istanbul. In the study, transcription of the Register was done and it was given place to evaluation of the content of the Register. Furthermore, informations about qadies of the period and qadi system were revealed.