Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Sakarya Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı / Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı

Anadolu Kazaskerliği ve Sadareti Sicilleri 122 no'lu 1308/1309 tarihli defterin transkripsiyonu ve değerlendirilmesi

Number 122 Anatolia Premiership Sharia Record transcription and evaluation

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 506870 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Anadolu Kazaskerliği ve Sadareti 122 No'lu 1308 / 1309 (M 1890 / 1891 ) tarihli Sicil Defteri toplamda 102 varaktan oluşan, içerisinde 108 davanın yer aldığı hüccet defteridir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

The registry book, number 122 1308 / 1309 (M 1890 / 1891) dated, is a Hüccet book, in which a total of 102 records, includes 108 cases ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.